Jævnligt føjes nye lande eller områder til listen over smittede. Senest er Sydkorea, Thailand, Filippinerne og Timor føjet til. De to sidste er øer eller øriger beliggende langt fra det asiatiske fastland, hvor spredningen efterhånden er altomfattende.

Alligevel har man konstateret, at sygdommen er til stede i Filippinerne og Timor. Smitten er altså ikke sket via traditionel kontaktsmitte og spredning via vildsvinepopulationen, men er sprunget tusinder af kilometer over åbent hav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skriver fødevarevirksomheden Tican.dk.

Virksomheden skriver videre, at Kansas State University for nylig har gennemført et forsøg, der dokumenterer, at virus i kontaminerede plantebaserede fodermidler kan overleve og være smittedygtig efter en 30 dages skibstransport.

Dermed står det klart, at ikke blot kontaminerede kødprodukter kan udgøre en smitterisiko, men også foder og fodermidler kan flytte smitten over betydelige afstande.

Intensiveret kontrol

Det betyder, at de verdensdele - Australien, Nord- og Sydamerika - og øriger som UK, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med afrikansk svinepest, i praksis ikke kan friholde sig for smitten med mindre der tages de samme forholdsregler, som man er nødt til at efterleve der, hvor der er geografisk sammenhæng mellem smittede og fri områder.

Australien, USA og UK har da således også intensiveret deres kontrol i havne og lufthavne i løbet af de seneste måneder. I engelske lufthavne har man for eksempel for nylig indført brugen af "sniffer dogs", som er specialtrænede hunde, der skal snuse sig frem til kødprodukter i rejsendes bagage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nyt stadie i Belgien

I Belgien, hvor der for godt et år siden blev konstateret afrikansk svinepest i vildsvinepopulationen, er det indtil videre lykkedes at undgå smitte i besætninger. I det forgangne år har der været mange fund af døde vildsvin. Sygdommen ser imidlertid nu ud til at nå et nyt stadie i den belgiske population af vildsvin.

Der findes færre og færre døde vildsvin, og samtidig konstateres i stigende omfang dyr, der er seropositive, men ikke viser sygdomstegn. Det betyder, at den belgiske bestand begynder at blive resistent over for afrikansk svinepest. Da disse seropositive dyr fortsat kan sprede sygdommen, har man intensiveret bestræbelserne på at bortskyde vildsvinene.