Abonnementsartikel

Oktobers læseoplevelse for skovfolket kunne være bogen "Klimaskoven - et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet", som blandt andet Hedeselskabet har støttet udgivelsen af.

Seniorforsker Palle Madsen, ph.d. Anders Tærø Nielsen, skovrider Per Hilbert og skovrider Esben Møller Madsen har noget til fælles.

De har alle medvirket til udgivelsen af en ny bog ved navn: "Klimaskoven - et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet". Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen nemlig bedst gennem udvikling af klimaskove.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bemeldte klimaskove er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal, hævder forfatterne. Et mål som kan nås ved investeringer på 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 reduceres med 50 procent, lyder meldingen.