Abonnementsartikel

Dansk Landbrug Sydhavsøerne, DLS, kritiserer Vordingborg Kommune for at godkende anbefalinger fra eksterne rådgivere om grænseværdier for pesticider og nitrat.

- I sidste uge kom det frem, at Lejre kommunes eksterne rådgivere manglede central, faglig argumentation for grundvandsindsatser i kommunen. Det viser sig at det ikke er et enkeltstående tilfælde, for DLS har lignende erfaringer fra Vordingborg Kommune, skriver DLS i en pressemeddelelse.

Det er den samme rådgiver, der lavede indsatsplanen i Lejre, der nu får kritik fra DLS for arbejdet i Vordingborg kommune. Og kritikken er grundlæggende den samme: Rambøll foreslår tiltag, der ikke er dokumenteret behov for, mener DLS.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et af de tiltag, der mangler fagligt og juridisk belæg for er, at man sendte en indsatsplan i høring, med forslag om en helt ny grænseværdi for pesticider og nitrat. Grænseværdien gik længere end var EU direktivet for området, siger John Nielsen, formand for DLS.

Det var indsatsplanens oprindelige målsætning, at nitratindholdet ikke måtte overstige 25 procent af grænseværdien, og det står i skarp kontrast til EU's Grundvandsdirektiv, hvor det frem går, at der først skal gøres en indsats for at reducere en forureningskilde, hvis der er fund i grundvandet på over 75 procent af grænseværdien, skriver DLS i høringssvar til indsatsplanen.

- Men i indsatsplanen er der ingen faglig begrundelse eller henviser til dokumentation for, at det skulle være nødvendigt at afvige for grænseværdien og de retningslinjer, der er fastsat i EU's Grundvandsdirektiv, siger John Nielsen.

- Indsatsplanen skal alene forholde sig til nationale og EU-fastsatte grænseværdier, og ikke opfinde nye kommunale grænseværdier, som ikke er bundet op på en gældende lovgivning, lyder kritikken fra John Nielsen, der er formand for DLS, og han siger fortsat:

- Det har aldrig været mening, at kommunerne skal stille spørgsmålstegn ved miljøstyrelsens arbejde eller grænseværdierne fra EU. Det er ganske enkelt ikke deres opgave.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Manglende faglighed

I DLS er man rystet over, at kommunen godkender anbefalingerne fra den eksterne rådgiver, selvom de strider mod den dansk lovgivning og bekendtgørelser. Men man glæder sig over, at byrådet har besluttet at lytte til kritikken og følge EU's anbefalinger på nitratområdet efter at DLS, Gefion og Sjællandske Familielandbrug sammen indgav et meget kritisk høringssvar.

Foreningernes kritik gav anledning til flere ændringer i indsatsplanen:

- Jeg er tilfreds med, at kommunen lytter til dele af vores kritik. Men jeg kan være i tvivl om, hvorvidt byrådsmedlemmerne ved, hvad de har sagt ja til i indsatsplanen. For det fremgår af planen, at kommunen kan give påbud om ophør med brug af pesticider uden for BNBO områderne, hvis der ikke er lavet frivillige aftaler om 3 år. Og det til trods for, at der ikke er dokumenteret et problem, siger John Nielsen.

Formanden for DLS påpeger, at Danmark har et af verdens mest restriktive godkendelsessystemer for pesticider og en løbende overvågning af grundvandet og at det i begge tilfælde er Miljøstyrelsen, der er garant for fagligheden.