Abonnementsartikel

Skal den grønne omstilling af dansk landbrug lykkes, skal alle løsninger bringes til bordet - både af unge og erfarne landmænd.

At sikre en grøn omstilling af landbruget er én af de største udfordringer i nyere tid - og ifølge Mejeriforeningen er udveksling af viden og løsninger mellem unge og erfarne landmænd vigtig, hvis vi skal i mål med ambitionen om en klimaneutral mejerisektor i 2050, skriver Mejeriforeningen i en pressemeddelelse.

- Vi tror på, at de unge landmænd har både viden og motivation til at arbejde med bæredygtighed, og de kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Vi vil derfor gerne sætte dem sammen med erfarne landmænd, der allerede er i gang med omstillingen, så der kan bygges videre på de allerede indhøstede erfaringer, siger Jørgen Hald Christensen, direktør i Mejeriforeningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Netop derfor havde Mejeriforeningen for nylig taget initiativ til at samle de unge landmænd og landbrugsskolerne hos den erfarne landmand Jens Krogh på hans økologiske landbrug Kroghsminde ved Ølgod.

Erfaren landmand

Jens Krogh er nemlig et godt eksempel på en landmand, der er gået helhjertet ind i klimakampen og i dag har udviklet et CO2-neutralt landbrug. Han har blandt andet opstillet et biogasanlæg og en vindmølle, der samlet set producerer al den strøm, de har brug for på gården og mere til.

Jens Krogh er glad for, at han kunne vise sine tiltag frem for de unge landmænd og dele ud af sine erfaringer med den bæredygtige omstilling.

- Det betyder meget for mig at kunne vise de unge landmænd nogle konkrete eksempler på, at den grønne omstilling kan lade sig gøre og rent faktisk nytter noget. Vi har selvfølgelig investeret i et biogasanlæg, men vi har også lavet mange tiltag, der har været mere eller mindre omkostningsfrie, og som har været med til at reducere vores CO2 udslip fortæller han.

- For os har det generelt handlet meget om at starte et sted og lade være med at komplicere tingene - og det er nok det bedste råd, jeg kan give videre til de unge landmænd. Vi har desuden udarbejdet en klimahandlingsplan, som har været med til at give os en retning for, hvor vi arbejdede hen imod, og det kan jeg kun anbefale, afslutter Jens Krogh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kroghsminde

Lisbeth og Jens Krogh omdannede i 1995 slægtsgården Kroghsminde til et økologisk landbrug og blev efterfølgende andelshavere i det økologiske mejeri Naturmælk. Siden er gårdejerne gået helhjertet ind i klimakampen med et mål om at udvikle en CO2-neutral energiproduktion.

Et element, som har bidraget til at gøre målet til virkelighed, er etableringen af gårdens eget biogasanlæg, der omdanner uudnyttet biologisk materiale som husholdningsaffald og gylle til gas, der kan bruges til el og varme på gården.

Biogas er en kilde til vedvarende energi, som udleder mindre CO2 end fossile brændstoffer, og fordelene ved biogasanlæg er flere. Biogassen er baseret på uudnyttet biomasse i form af gylle og planterester som snittet halm og græs, majs, græs osv., som er tilgængelig i store mængder. På den måde erstatter biogassen ikke bare fossile brændstoffer, den er også forbundet med en stor forsyningssikkerhed.