Rettelse: I den oprindelige artikel stod der, at Danish Crown i de nye kontrakter kunne justere UK-tillægget med en måneds varsel mod tre måneder i de tidligere kontrakter. Det er ikke korrekt, da der også i tidligere kontrakter har været en måneds varsel. I de nye kontrakter er bunden på de pt. 30 øre per kilo derimod fjernet.

Artiklen fortsætter efter annoncen


Truslen om det forestående hårde Brexit fik i slutningen af august Danish Crown til at indføre nye kontrakter for slagtesvineproducenternes UK-tillæ, skriver LMO i en pressemeddelelse.

I de nye kontrakter er bunden under Danish Crowns UK-tillæg til slagtesvineproducenterne, som på nuværende tidspunkt ligger på 30 øre per kilo, fjernet. Samtidig kan tillægget, ligesom det har været tilfældet i de tidligere kontrakter, justeres med en måneds varsel.

Men det kan klemme UK-producenterne gevaldigt - både slagtesvineproducenter og smågriseleverandører - da deres fælles kontrakter om levering af UK-smågrise har et fastsat tillæg på godt 15 kr. per leveret smågris og en opsigelsesperiode på tre til seks måneder.

Dermed er der potentielt op til fem måneder, hvor en UK-slagtesvineproducent kontraktligt er påkrævet at købe smågrise med tillægget på 15 kr. hos soholderen. Men når slagtesvinene skal leveres, kan det blive med et nedsat eller helt fjernet UK-tillæg hos Danish Crown, fortæller Rie Krukow, svinerådgiver hos LMO.

- Slagtesvineproducenten kan med en måneds varsel få sænket eller i værste fald fjernet hele deres UK-tillæg på 30 øre pr. kg. Hvis det fjernes, betyder det mere end 20 kr. pr. leveret slagtesvin. Men derudover har slagtesvineproducenten muligvis stadig udgiften på ca. 15 kr. per smågris til soholderen, og dermed kan han risikere at stå med en betydelig merudgift per gris samtidig med, at UK-tillægget i yderste konsekvens forsvinder, siger Rie Krukow og fortæller, at også soholderen kan stå i en penibel situation, hvis tillægget bliver justere, skriver LMO i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Soholderen har merudgift på krav til UK-produktion, som tillægget på de 15 kr. pr. gris skal dække. I værste fald kan han risikere, at slagtesvineproducenten ønsker at opsige kontrakten, hvis UK-tillægget falder eller forsvinder, siger hun.

Hvorvidt der opstår problemer mellem smågriseproducent og slagtesvineproducent afhænger af, hvordan smågrisekontrakten er formuleret.

Kig kontrakterne igennem

Derfor anbefaler Rie Krukow, at slagtesvineproducenterne går sammen med soholderne og nærlæser deres indbyrdes kontrakt og eventuelt tilpasser den til den nye situation.

Hvis ikke man kan blive enig om en tilretning af den eksisterende kontrakt, kan det blive nødvendigt at lave en helt ny, fortæller Rie Krukow. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Først og fremmest skal det gøres for at sikre sig imod den risiko, der kan være ved, at UK-tillægget pludselig bortfalder. Den risiko skal deles, og tillæggene skal passe sammen i en kæde, så alle led får et tillæg - pt. er den omkring 70/30, siger hun og fortæller, at en ny eller korrigeret kontrakt giver sikkerhed for begge parter. 

- For soholderen giver det en sikkerhed for, at han bliver ved med at have sin aftager, og at han ikke nødvendigvis tager det fulde tab. For slagtesvineproducenten giver det mulighed for at sikre sin egen situation, hvis han i yderste konsekvens mister sine 30 øre, siger Rie Krukow.

Søg hjælp

Hun bliver bakket op af Kirsten Dühr, advokat hos Prolex Advokaterne, som peger på, at der ikke var taget forbehold for Brexit i de oprindelige UK-kontrakter fra Danish Crown. Men det er der i de nye i kraft af den manglende bund under tillægget, skriver LMO.

- Men det forbehold er der sædvanligvis ikke i aftalen mellem soholder og slagtesvineproducent. Så de har ikke dækket sig af, og deres kontrakter kommer til at bygge på to forskellige grundlag. Det bør der tages hånd om, siger Kirsten Dühr og uddyber, at der ikke er faste rammer for, hvordan de nye kontrakter skal se ud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ikke noget one size fits all her. Alle kontrakter mellem soholdere og slagtesvineproducenter er individuelle, og derfor skal der også individuelle tilpasninger til, siger Kirsten Dühr, der også opfordrer til at kontakte enten sin advokat eller svinekonsulent, når der skal udfærdiges kontrakter.


Pt. er UK tillæg 0,30 kr. pr. kg kød, hvilket betyder, at slagtesvineproducenten øger prisen på alle grise (i gennemsnit) med 21,08 kr. Beregning er med basis i en slagtevægt på 85,7 kg og en UK godkendelsesprocent på 90. De 21,08 kr. skal fordeles mellem slagtesvineproducenten og smågriseproducenten. Fordelingen er pt. således, at smågriseproducenten opnår et tillæg på 15,16 kr. pr. gris, hvilket betyder at slagtesvineproducenten har 5,92 kr. pr. slagtesvin tilbage.

Fordelingen er efterfølgende beregnet ved tillæg på h.h.v. 0,20 kr. og 0,10 kr. pr. kg kød.