Kontrollen af eksportgrise har taget overhånd.

Svineproducenter ærgrer sig over, at cirka to procent af deres eksportgrise ender med at blive aflivet - selvom de efter deres opfattelse intet fejler. Myndighedernes rigide håndhævelse af reglerne om transportegnethed opfattes som regulær chikane, skriver Sagro på deres hjemmeside.

Siden 1. januar har svineproducenterne oplevet en reel nul-tolerance for grise med selv mildere grader af sår, skrammer, mindre navlebrok eller antydning af halthed. Forhold, der før 1. januar ikke gav anledning til bemærkninger - men nu bliver grisene aflivet og landmændene bliver indberettet og får bøder.

- Som producenter må vi forsøge at finde fælles fodslag, for vi kan ikke acceptere forholdene, som de er nu, siger René Ditlevsen, der tirsdag lagde hus til et kaffebordsmøde, hvor lokale svineproducenter mødtes for at diskutere sagen. Mødet var arrangeret i regi af Sydvestjysk Landboforening.

Fælles for producenterne er, at de siden 1. januar har oplevet en voldsom nidkærhed hos Fødevarestyrelsens kontroldyrlæger, som har kasseret grise for det, som landmændene opfatter som bagateller, der ikke har betydning for dyrevelfærden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Christian Fink, der er sektordirektør for Svineproduktion, Seges, var inviteret til mødet. Han gav landmændene ret i, at den skærpede linje absolut ikke er baseret på faglighed.

- Det er blevet for stramt på nogle områder. Nu tager kontroldyrlægerne ikke længere en vurdering af brok, halebid og øreskader. Dyrene kasseres bare og aflives. Vi er i dialog med Fødevarestyrelsen, men det er op ad bakke.

Der er dog åbnet op for, at svineproducenter kan få lov at få grisene synet i en stald, der fungerer som udleveringsrum, fortalte han. Her kan evt. tvivlsomme grise sorteres fra og sættes på sygesti, uden at det får konsekvens for landmanden. Ellers er det paradoksalt nok sådan, at hammeren falder, hvis kontrollen syner en ikke-transportegnet gris på rampen.

Christian Fink anbefalede svineproducenterne at støtte sig til guidelines, som Seges for nylig har udarbejdet. Seges Svineproduktion har også forsøgt at få Fødevarestyrelsen til - mod brugerbetaling - at bruge telemedicin, så landmænd på baggrund af indsendte billeder på forhånd kan få svar på, om et dyr er transportegnet eller ej. Men det har styrelsen ikke lyst til at drøfte med Seges.

At raske dyr på den måde går tabt, piner også dyrlægerne. Ved mødet deltog Claus Heisel, chefdyrlæge i LVK.

Vi har overgivet os!

- Når der lægges så hård en linje, bliver alle bange. Landmanden, transportøren og også os praktiserende dyrlæger. Er vi i tvivl, siger vi hellere, at dyret ikke er transportegnet. Vi har overgivet os og indrettet os under det nye regime, selvom vi synes, det er helt uden proportioner, sagde Claus Heisel.

Producenterne mener, at jagten på dem er politisk begrundet, fordi mange partier i virkeligheden vil gennemtvinge en reduktion af den danske svineproduktion, ligesom det også bliver lagt for had, at svineproducenter vælger at eksportere millioner af smågrise, i stedet for at de bliver slagtet og forarbejdet i Danmark.