Misdannelser hos børn og flere tilfælde af kræft i områder, hvor der bliver dyrket soja.

Det er virkeligheden i Argentina, hvor et højt forbrug af pesticider og massiv afskovning af områder har vidtrækkende konsekvenser for de lokale. Det har mediet Danwatch dokumenteret i en række artikler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sojaen importerer vi i stor stil til Danmark. Op mod 1,6 millioner tons soja vel at mærke.

Men der skal lægges en mere bæredygtig linje. Sådan lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S) til samråd med Udenrigsudvalget torsdag med baggrund i Danwatch's afsløringer.

- Jeg vil lægge mig i selen for at sikre, at vi gør, hvad vi kan for at importere bæredygtig soja, så vi kan få det her svineri stoppet, sagde ministeren.

Kan ikke forbyde

Det var Christian Juhl fra Enhedslisten, der havde stillet spørgmsålet om, hvad ministeren vil gøre for at rette op på forholdene i Argentina.

- Det er helt uacceptable forhold. Folk i andre lande skal ikke sætte deres helbred på spil, for at vi kan tjene penge, sagde ministeren, men fastslog, at det ikke er ligetil at gøre noget ved problematikken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan ikke stille krav om produktionen i andre lande, sagde han og uddybede:

- Ingen af de stoffer, man benytter, er defineret som svært nedbrydelige organiske miljøgifte, og derfor kan man ikke forbyde dem gennem Stockholm-konventionen. Jeg kan heller ikke forbyde det, med mindre der er en sundhedsmæssig risiko for mennesker ved at spise kød fra dyr, der er fodret med sprøjtet soja, slog han fast.

Skal ske på EU-plan

Derfor er ministerens forslag, at man kigger mod Bruxelles og påvirker i fællesskab.

- Et vigtigt greb er EU's frihandelsaftaler. Her skal vi sikre os at de bliver koblet sammen med bæredygtighedskriterier og det er også vigtigt for mig. Vi er en lille spiller på det her marked, og det er på ingen måde et argument for ikke at tage et ansvar. Men det er et argument for sammen med EU at tage et ansvar, lød det.

Det er især grænseværdier for brugen af pesticider, der mangler, mener ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil arbejde for, at det bliver et EU-krav at der også fastsættes grænseværdier for pesticider i afgrøder der bruges til foder. Det vil være et skridt i den rigtige retning, sagde han.

Landbrug bør ikke diktere

Ministeren fremhævede desuden flere danske initiativer, der blandt andet kigger mod nye muligheder for proteindyrkelse i Danmark for at nedbringe importen af soja, ligesom Landbrug og Fødevarer også i 2014 vedtog seks handelskriterier for import af soja, som netop skulle sikre en mere bæredygtig produktion, i det virksomhederne forpligter sig til at stille krav til producenterne.

Men de kriterier giver Christian Juhl ikke meget for. Han mener ikke, de bliver håndhævet og bad derfor ministeren om at være mere kontant.

- Min respekt for de handelsaftaler ligger på et meget lille sted. For det vigtigste for parterne er at lave profit. Vi er lovgivere i Danmark. Du er minister. Det bør være os og ikke landbruget der dikterer, lød det fra Christian Juhl.

Ikke 10 år mere

Til det var svaret klart, at fødevareministeren allerede er i dialog.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har allerede haft drøftelser med Landbrug og Fødevarer, og det vil jeg fortsætte med. De er en del af den nye soja-alliance, så der sidder de også med om bordet, og det vil jeg da bruge vores deltagelse der maksimalt til at hæve ambitionsniveauet, lød det fra ministeren, der også understregede, at det bliver fulgt op:

- Sker der ikke det tilstrækkelige for at få løftet det her, så må vi overveje andre måder at det sker på, sagde Mogens Jensen.

Tilbage i 2011 da partifællen Mette Gjerskov var fødevareminister, blev man allerede opmærksom på problematikkerne i Argentina, men man har endnu ikke formået at forbedre forholdene.

Derfor spurgte både Lise Bech fra Dansk Folkeparti og Christian Juhl fra Enhedslisten, om Mogens Jensen nu forventer, der går ti år mere, før der sker noget.

- Det, vi forventer er, at man kommer med et forslag til grænseværdier i 2020. Og så skal man selvfølgelig blive enige, men jeg ser ikke, at det er en 10 års-plan der skal rykkes, lød det fra ministeren.