Højere eksportestimater for europæisk hvede understøttede Matif, mens Kina rygtes at købe 'goodwill' i form af amerikansk soja forud for næste runde forhandlinger.

Sojakomplekset blev i går dagens vinder oven på en WASDE-rapport, som egentligt undlod at komme med de helt store overraskelser, men alligevel gav lidt support til afgrødemarkedet.

Estimaterne for de amerikanske majs- og sojaudbytter blev nedjusteret om end i knapt så stort omfang som markedet havde forventet.

Afgrøderne startede ud med at falde lidt tilbage efter rapporten. Men da den blev læst igennem, viste den sig ikke at være helt så prisnegativ, som ved første øjekast. Eksempelvis blev sojaudbytterne af USDA estimeret til 47,9 mod et ventet fald til 47,1 bushels/acre.

Slutlagrene estimeres alligevel af falde til 99 mio. tons mod estimeret 101,6 grundet en opjustering af den amerikanske eksport og crush i sidste sæson.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derudover forlyder det, at Kina ligger og byder på mellem 1 og 5 millioner tons amerikanske sojabønner som 'goodwill' forud for den næste runde handelsforhandlinger, hvilket støttede yderligere op om komplekset.

Vejret har artet sig

Vejret har siden de ugunstige forhold i foråret artet sig betydeligt bedre henover sommeren, og viser at gunstige forhold kan genoprette megen skade.

Det giver udsigt til, at produktionen ikke bliver helt så hårdt medtaget, som det indledningsvist blev antaget, da frygten i markedet toppede.

Endnu en gang viser det blot, at vejrmarkedet henover vækstsæsonen er en god anledning til at have en aktiv risikostyringsstrategi og delafdække sin produktion frem for at lægge alle æg i en kurv til høst.

Et skarpt øje på vejrprognoserne

Møllehveden fandt trods højere globale slutlagre end forventet support fra en opjustering af eksporten.

En god høst og en svag euro mod dollaren opretholder en stærk konkurrenceevne, og møllehveden fortsætter med at være blandt de billigste oprindelser globalt.

Mens den australske hvede også blev nedjusteret, hviler øjnene nu på vejrudviklingen i Sydamerika, hvor prognoserne forbliver tørlagte.

Mens vådt vejr forsinkede tilsåningen af de amerikanske afgrøder, kan det omvendte scenarie, med manglende jordfugtighed potentielt forsinke den sydamerikanske tilsåning af majs og sojabønner, og udfordre hvedeudbytterne i Argentina.

Der vil blive holdt skarpt øje med vejrprognoserne for oktober, hvor vedvarende tørke begynder at medføre konsekvenser.

Rapsfrø mod et nyt lavpunkt

I markedet for oliefrø sænkede USDA de globale produktionsudsigter for rapsfrø til et treårigt lavpunkt og har kurs mod at tangere den laveste produktion i 6 år.

Baggrunden er ikke overraskende lavere arealer og udbytter i Europa, mens den australske produktion af canola også sænkes, som konsekvens af vedvarende tørke.

De europæiske lagre ventes denne sæson tæt på halveret fra 1,75 til 0,9 mio. tons, tangerende til tæt ved de laveste lagre siden 2003. Det industrielle forbrug opretholdes på et stærkt niveau, som følge af gode marginer på produktion af biodiesel.

Rapsfrøene lukkede i et lille plus, og vi forventer der er mere at komme efter henover efteråret, og finder ikke 400 ?/ton usandsynligt.