Hr. Kølsters og Økologisk Landsforening kampagne Ren Madglæde er efter min bedste overbevisning den værst tænkelige vildledning af danske forbrugere, skriver Gunner Buck i et debatindlæg.

Per Kølster søger i Maskinbladet 9. september at præsentere sig selv og Økologisk Landsforening med kampagnen Ren Madglæde som rene uskyldigheder.

Kølster skriver: - Kampagnen peger ikke fingre ad nogen og omtaler hverken konventionelle landmænd eller landbrug.

Nej, det er langt værre. Per Kølster og hans forening satser med kampagnen og med næb og klør på, at få hele grundlaget for konventionel/videnbaseret frugtavl, gartneri og landbrug fjernet fra Danmark.

Kampagnen bliver nu brugt direkte med skilte med mere i fødevareforretninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kampagnens fokus på rester af "sprøjtegift" i fødevarer og grundvand her i landet er vildt overdrevet. Et pænt forbrug af dansk drikkevand gennem hele livet vil give en mængde "gift", der svarer til indholdet af giftstofferne i et hiv på en cigaret.. en gang på 80 år.

I 2017 blev der ifølge Miljøstyrelsen sløjfet, det vil sige lukket, 1 eneste vandboring på grund af pesticider ud af de 133 boringer, der blev sløjfet af mange andre årsager. Det år var der registreret 6.780 vandboringer i Danmark. Langt hovedparten af de rester af pesticider, som GEUS finder i grundvand, er rester af midler, der for længst er blevet forbudt. Desuden finder de mange rester, som formelig skyldes f.eks. træbeskyttelse, altså brug af midlerne som biocider.

I dansk producerede fødevarer findes langt færre rester af pesticider og i langt mindre mængder, end der er i fødevarer fra mange andre lande, som vi importerer til Danmark.

Set i det lys er det en skandale, at hr. Kølster og hans håndgangne medarbejdere får lov til at bruge 20 millioner kroner fra EU på at gøre danske frugtavleres, gartneres og landmænds brug af pesticider til et langt, langt større problem, end det er i virkeligheden? og det blot for at komme til at sælge mere økologi.

Økologer må sprøjte og nogle gør det

Dertil kommer, at hele kampagnen er baseret på en grov usandhed, nemlig at "Økologer har valgt at være på den sikre side og helt undlade at bruge sprøjtemidler. Sprøjtegifte, som slår skadedyr og planter ihjel, kan aldrig være sunde for mennesker", som det hedder i kampagnen.

Sandheden er, at danske økologer må bruge op mod et halvt hundrede sprøjtemidler, hvoraf de fleste er harmløse, men nogle er meget giftige, selv om det er "stoffer fra naturen".

Importen af økologiske fødevarer stiger voldsomt i disse år, og det danske Ø-mærke må også bruges på økologiske produkter fra andre lande herunder Italien, hvor økologerne har 576 sprøjtemidler til deres rådighed, heraf 160 med indhold af kobber, som er et ret giftigt metal.

Men når hr. Kølster og ØL - og mange andre - tror, at der ikke er rester af pesticider i økologiske fødevarer, så er det baseret på, at Fødevarekontrollen kun kontrollerer de økologiske fødevarer på det danske marked, inkl. de importerede, for rester af et eneste af de midler, der er godkendt til økologi, nemlig spinosad. Og GEUS leder så vidt vides ikke i grundvandet efter rester af midler, der er godkendt til økologi.

EU's fødevareagentur EFSA har her i sommer offentliggjort en rapport om rester af pesticider i fødevarer i 2017.

Af den rapport fremgår det, at der i 2017 blev fundet rester af pesticider i 12,2 pct. af samtlige prøver af økologiske fødevarer. Året før var der rester af pesticider i 16,9 pct. af prøverne af økologiske fødevarer.

Læs meget mere herom i afsnittet om organic i rapporten:

The 2017 European Union report on pesticide residues in food

Hr. Kølsters og Økologisk Landsforening kampagne Ren Madglæde er efter min bedste overbevisning den værst tænkelige vildledning af danske forbrugere.

Jeg har aldrig set noget, der er et værre angreb på konventionelt/videnbaseret dansk jordbrug, selvom jeg har fulgt rapporter og ekspertudsagn om pesticider ganske tæt i mange år.