Skanderborgfirma har udviklet en maskine med et separationsbånd, der renser ukrudt for jord, så mere af det bliver fritlagt til udtørring.

Kvikgræs lurer altid som en trussel ude i læhegnene og kan sprede sig i kolonier på markerne. Den stærke plante kan være en udfordring at få bugt med, hvad enten man bruger mekanisk eller kemisk bekæmpelse.

Den traditionelle mekaniske bekæmpelse sker med harve og rotor, hvor græsrødder og jord kastes bagud med det formål at få fritlagt så meget kvikgræs som muligt, så dette kan udtørre og dø.

Metoden har dog sine begrænsninger.

Nattedug er nok

- En af begrænsningerne er, at der igen lægger sig jord over en del af de rødder, der er blevet krattet op. Og fordi kvikgræs er en vanvittig stærk plante, skal der ikke meget til, før det vil begynde at spire igen. Selv under nok så tørre forhold kan omgang nattedug levere fugt nok til planten, siger ingeniør og mekaniker Kim Krongaard.

rich-media-1
De rensede kvikgræs-rødder ligger som et tæppe oven på jorden. Pressefoto.

Han er indehaver af den rådgivende virksomhed Phidan Engineering og udviklingsvirksomheden Frejma, der er baseret i Skanderborg. Den beskæftiger fem mand - alle med rødder i mekaniker- og landbrugsfaget.

Sammen med sine kolleger begyndte han derfor at eksperimentere med at få optimeret den traditionelle teknik til at bekæmpe planten. Udviklingen og konstruktionen har stået på i cirka tre år, og det har nu resulteret en maskine, der lægger et ekstra trin ind i processen med at bekæmpe ukrudtet.

Rotor drejer modsat

Det ekstra trin består af et separationsbånd. Dette ligger helt op ad rotoren, som drejer modsat kørselsretningen. Når rotorens pigge har kastet rødderne og den medfølgende jord op, kan det ikke undslippe båndet. Og oppe på båndet vil maskinen sortere jorden fra, hvorefter de rensede rødder falder af båndet og lægger sig som et tæppe oven på marken.

Maskinen er i første omgang udviklet til brug for maskinstationer og store økologiske gårde. Den testes i denne tid på udvalgte marker for at indhøste erfaringer. Testkørslerne vil stå på resten af året og eventuelt vinteren igennem.

rich-media-2
Maskinen består af en modsat-rettet rotor og et stålbånd, der separerer rødder og jord. Pressefoto.

- Muligheden er nemlig også at køre med maskinen, når frosten sætter ind og dermed lade kulden slå planten ihjel, siger Kim Krongaard.

Den udviklede maskine skal ses som en basismodel. Den er fire meter bred og kan udvides med en traditionel harve. Det vil sige, at man kan køre med harven foran maskinen og dermed øge effektiviteten.

Når testfasen er overstået, vil Frejma sætte en lille forproduktion i gang i løbet af 2020. Landmænd og maskinstationer vil i denne fase kunne købe maskinen til en særlig pris mod til gengæld at være villige til at være 'first movere' og give feedback til producenten.

- Udviklingen af maskinen er også en reaktion på, at Roundup formentlig vil blive faset ud i den nærmeste fremtid. Derfor ser vi det som en nødvendighed at få udviklet mere effektive mekaniske metoder, siger Kim Krongaard.