Abonnementsartikel

Planteavlsrådgiver ved LandboSyd stiller spørgsmålstegn ved om, Landbrugsstyrelsens trafiklyssystem virker.

- Lodsejere med brak eller vedvarende græs bliver vildledt af nyt farvesystem, der er udgivet af Landbrugsstyrelsen, siger planteavlsrådgiver Nis Callesen, LandboSyd.

Landbrugsstyrelsen har lavet markkort med røde, gule og grønne trafiklys, så alle kan se, om kravet om landbrugsaktivitet på en mark med brak eller vedvarende græs er overholdt ? det er en støttebetingelse under grundbetalingsordningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Problemet er blot, at der tilsyneladende er mange fejl på kortene, siger Nis Callesen.

Planteavlsrådgiveren har tjekket kortet for et cirka 100 hektar stort område nord for Aabenraa. Et område han kender særdeles godt. Kun cirka 50 procent af markerne er farvelagt korrekt:

- Vi ser en brakmark, som er gul, men som er slået i begyndelsen af august og burde være grøn. Vi ser også omdrifts (vedvarende) græsmarker, hvor der er taget slet flere gange i vækstsæsonen, som er gule, fortæller Nis Callesen.

Giver falsk tryghed

- Kortet viser en brakmark, som burde være gul, men som er grøn. Jeg ved, at den mangler at blive slået. Men ved at kigge på kortet kan lodsejeren jo tro, at alt i orden, undlade at foretage sig mere, og dermed skabes en falsk tryghed. Det er jo stadig den enkeltes pligt at sørge for at overholde kravene, men det er selvfølgelig surt at blive trukket i hektarstøtte, hvis Landbrugsstyrelsens medarbejder kommer forbi og underkender arealet, siger Nis Callesen.

Ifølge Landbrugsstyrelsen er der en forsinkelse på 7-14 dage på det, som vises i trafiklyssystemet, men Nis Callesen har taget højde for dette forbehold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan kun håbe på, at farverne er mere retvisende efter næste opdatering af kortet, så tilliden til satellitovervågningen forbedres. Da fremtidig kontrol af afgrøder og arealer allerede i 2020 forventes at skulle foretages via satellit, bør sikkerheden på nuværende tidspunkt være bedre, siger Nis Callesen.

Træk kortene tilbage

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, opfordrer Landbrugsstyrelsen til at trække kortene tilbage indtil de er korrekte:

- Vi har fra LandboSyds side udvalgt et tilfældigt område og frygter, at der er lige så mange fejl andre steder i landet. Det er uheldigt, at kortene er misvisende, og selv om styrelsen tager forbehold i nogle tilfælde, bør vi som landmænd kunne stole på de oplysninger, der udsendes. Det kan ikke passe, at nogle kommer til at betale dyrt i træk i støtten, fordi de stoler på disse kort, siger Mogens Dall.

Trafiklys

Landbrugsstyrelsen oplyser:

- For arealer med 1-årige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en 1-årig afgrøde, og for arealer med græs ved, at de enten slås eller afgræsses.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Farvelægningen baserer sig på satellitkontrol, og her i starten af september kan alle se, hvordan deres arealer er farvelagt.

- Grøn farve betyder, at Landbrugsstyrelsen vurderer, at kravet er opfyldt, mens gul betyder, at de endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt.

- I starten, hvor fristen for opfyldelse af aktivitetskravet på marker med græs endnu ikke er overskredet, vil der kun være grønne og gule marker på kortet.

- Gule marker bliver løbende gjort grønne i takt med, at vores analyser af satellitbillederne viser, at markerne er blevet slået eller afgræsset.

- Marker kan først blive røde, når fristen for overholdelse af aktivitetskravet er passeret. I 2019 er fristen for overholdelse af aktivitetskravet 25. september. De røde marker vises i IMK fra den 15. oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kortene kan ses på Internet Markkort (IMK) ved at vælge fanen "Korttemaer" og sætte flueben i boksen "Monitorering".