Abonnementsartikel

Fra 1. september 2019 igangsætter Fødevarestyrelsen to kontrolkampagne i svinebesætninger. Kampagnerne handler om henholdsvis risikovurdering for forekomst af halebid og om registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR.

Kampagnen skal sætte fokus på at forbedre de fysiske staldforhold og optimere driftsledelse og management således, at forekomsten af halebid nedbringes, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen besøger 200 svinebesætninger i perioden 1. september til 30. november 2019. Heriblandt både sobesætninger med salg af smågrise, slagtesvinsbesætninger og integrerede besætninger. Formålet med kravene er, at nedbringe forekomsten af halebid og dermed behovet for at halekupere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kontrolbesøgene vil fokusere på de ændringer i reglerne vedrørende halekupering, der gradvis er gennemført frem mod juli 2019. Reglerne gælder for alle besætninger, der halekuperer eller opdrætter halekuperede grise/slagtesvin.

Følgende delkrav i reglerne vil være en del af kampagnen:

- Skriftligt dokumentation for forekomst af halebid.

- Risikovurdering og med tilhørende handlingsplan.

-Dokumentation fra aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis denne ikke kan håndtere grise med hele haler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ydermere vil der i kampagnen være fokus på, om proceduren for halekupering er korrekt. Herunder at maksimalt halvdelen af halen kuperes, når halekupering foretages.

Kampagnen skal sætte fokus på at forbedre oplysningerne i CHR.

Kampagnen foregår i perioden fra 2. september til 30. november 2019, hvor Fødevarestyrelsen kommer på kontrol i 200 svinebesætninger såvel sobesætninger, slagtesvinebesætninger samt besætninger med klimagrise.

Kampagnens fokus

Kampagnen omhandler reglerne vedrørende registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR, og der er i forbindelse med kontrollen af, om svinebesætningerne er registreret og ajourført korrekt i CHR følgende fokusområder:

Formålet med kampagnen er at få forbedret oplysningerne i CHR. Igennem forbedrede oplysninger om hvor mange dyr, hvilke dyr, og hvor de befinder sig vil man styrke beredskabet. Et styrket beredskab vil kunne sikre en hurtig og effektiv opsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, særligt i relation til situationen omkring svinepest i Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kendskab til ny app

Derudover spørges der i kampagnen ind til, om landmændene kender App'en "Flytning af svin". Appen er udviklet som et brugervenligt værktøj, så landmænd nemt og hurtigt kan indberette når de har modtaget svin i deres besætning samt kan opdatere besætningsstørrelserne med "antal dyr" i de forskellige dyregrupper.

Læs mere om flytning af svin.