Abonnementsartikel

Mange unødvendige ressourcer bruges hvert år på skadedyrsbekæmpelse. Men hvis den forebyggende indsats startes allerede nu, er der mange penge at spare i vintermånederne, lyder det fra Anders Peter Andersen, svinekonsulent hos LMO.

En invasion af gnavere kan have store konsekvenser for reproduktion i svinebesætningen og dermed økonomien på bedriften. Derfor er det vigtigt at tage forebyggelse af skadedyrsbekæmpelse seriøst og starte, inden høsten er i hus.

Sådan lyder meldingen fra Anders Peter Andersen, svinekonsulent hos LMO.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man kommer bagud med sin skadedyrsbekæmpelse, får man ofte en stor population ind. Det koster i både foder og reproduktion, da rotter kan være bærere af sygdommen Leptospirose. Hvis vi ikke har styr på vores foderopbevaring i staldene, kommer de som magneter, siger Anders Peter Andersen fra LMO.

Tre indsatsområder

Der er heldigvis meget man selv kan gøre for at forebygge overvintrende rotter og mus, fortæller han og peger på, at en af de hyppigste indgangsveje for rotterne er gummilisten i bunden af ledhejseporte.

- Her gnaver de hul og skal ikke bruge mere end to cm for at komme ind. Hvis der er hul i ledhejseporten, er den oplagte mulighed selvfølgelig at udbedre det. Alternativt kan man lægge foderkridt eller mel lige indenfor og holde øje med fodspor. Kommer de, kan man være aktiv med gift og generel bekæmpelse. Det samme gælder for et vindue, som står lidt på klem, siger han.

Anders Peter har blandt andet erfaringer med fra østeuropæiske kollegaer. Her lyder rådet, at man lægger ral og bekæmper ukrudt den sidste meter før staldmuren. Derudover anbefales det at undgå opstablet inventar og paller tæt ved staldmuren. Ved at undgå det, skaber man nemlig et åbent areal, som særligt rotter helst ikke løber over.

En effektivt forebyggelse omfatter også fodersiloer, og Anders Peter Andersen forklarer, at der kan falde foder ned fra transportbåndet mellem siloen og laden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For ikke at lokke rotterne til, er det vigtigt med en høj hygiejne omkring siloanlægget, siger AndersPeter Andersen.

Sygdomme kan koste dyrt

Anders Peter Andersen fortæller, at det kan blive et særdeles dyrt bekendtskab, hvis rotter trækker sygdomme med ind i stalden.

- I forhold til sygdommen Leptospirose snakker vi titusindvis af kroner, da det påvirker reproduktionen i besætningen, fortæller han og uddyber, at hvis rotten kommer ind i stalden, kan den urinere på en gulvflade, som søerne også har adgang til.

- Det er et problem, fordi Leptospirose smitter gennem urin.

Anders Peter Andersen nævner også, at rotterne påvirker fodermængden, brandsikkerheden og varmeregningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jo mere foder rotterne spiser, jo mindre er der til grisene. Oveni kommer brandrisikoen. Hvis rotterne får gnavet hul i kabler, er der forhøjet risiko for brand. Derudover skal man tænke på, at rotter ødelægger alt, hvad der hedder hulmursisolering. Varmebehovet ude i stalden vil stige, hvis din loftisolering er ødelagt, siger han.

Tjekliste for rottebekæmpelse

- Har du sprækker på 2 cm og derover ved porte, døre, vinduer eller i staldmuren, så udbedr skaderne, eller drys mel eller foderkridt ud og hold øje med aktivitet.

- Rotter klatrer og springer let 40-60cm op ad en mur, derfor er manglende net i ventilationskasserne et problem.

- Læg og bekæmp ukrudt den sidste meter før staldmuren.

- Tjek for foderrester fra transportbånd ved foderanlæg og siloer. Hvis rotter har adgang til foder, når de æder gift, virker det ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hold høj hygiejne ved udendørs fodersiloer, særligt i foderrør under siloerne.