Abonnementsartikel

FirstFarms har netop fremlagt delårsrapport for første halvår af 2019. Koncernen er tilfredse med resultatet og øger forventninger til resten af året.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret en omsætning på 108,5 millioner kroner mod 85,3 millioner kroner i samme periode i 2018.

- Det går godt i i FirstFarms, vores tre driftsgrene, mælk, grise og afgrøder har alle budt på fremgang i første havlår. Vi forventer et godt resultat for 2019 og opjusterer derfor vores forventninger. Vi ser nu effekten af vores ambitøse og bæredygtige væksttrategi, siger Anders H. Nørgaard, FirstFarms.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledelsen skriver i sin kommentar til regnskabet:

- Prisen på små- og slagtegrise har været under budget i Q1, 2019, men væsentligt over i Q2, 2019. Dette har sammen med forøget produktionseffektivitet bidraget til et tilfredsstillende resultat for første halvår. Der forventes fortsat høje svinepriser i resten af 2019.

- Høstudbytterne for vinterafgrøderne er samlet set kun marginalt under budget trods et tørt efterår. Høstudbytter for forårsafgrøderne forventes på niveau med budgettet.

- Mælkeprisen har i første halvår været marginalt lavere end budgetteret. Der forventes en mælkepris på det nuværende niveau for andet halvår. Mælkeproduktionen har været på niveau med det budgetterede i første halvår.

- Overtagelsen, i henhold til selskabsmeddelelse nr. 10/2019, af selskabet Hospoda Invest A/S får først effekt i andet halvår af 2019. Selskabet ejer og driver 1.500 hektar samt har 2.300 søer med produktion af små- og slagtegrise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Første halvår i 2018 viste regnskabet et resultat før skat på 5.6 millionerkroner. Til sammenligning viser første halvår i 2019 et resultat på 15,8 millioner kroner før skat.

Egenkapitalen for koncernen er stegt fra 337,8 millioner kroner i 2019 til 377,7 millioner kroner.

FirstFarms investerer i landbrug og jord i Østeuropa. Selskabet opkøber og moderniserer landbrugsselskaber og jord for at optimere driften således at der i fremtiden kan produceres landbrugsvarer, som er konkurrencedygtige på pris og kvalitet.