Abonnementsartikel

SLF anbefalder at tale bedriftens fremtid med en konsulent. På et budgetmøde bliver der mulighed for at tale budget, planteavl, svin, kvæg og økonomi.

Landmand Finn Læbel er en af de kunder, der prioriterer budgetopstartsmødet højt.

Selvom Finn Læbel har travlt med høsten på sin gård ved Gram ? og lige om lidt har travlt med såning ? så er han godt klar over, at inden længe nærmer året sin afslutning. Og så er det vigtigt at være klar til det nye år: Hvad skal der ske? Hvad er udfordringerne? Og skal der laves nogle ændringer og justeringer af bedriften?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er efterhånden blevet en fast tradition for Finn Læbel at holde det årlige møde med driftsøkonomikonsulent, kvægrådgiver og planteavlskonsulent, og han vil helst ikke være foruden:

- Jeg taler jo af og til med mine konsulenter i telefonen om, hvad der rør sig, men på det årlige budgetopstartsmøde sætter vi os sammen en times tid og diskuterer, hvad der skal ske, og hvad vi arbejder hen i mod næste år. Hvad ser jeg af udfordringer og problemstillinger, og hvad mener konsulenterne, jeg bør gøre? Det giver en fælles forståelse af, hvor bedriften er på vej hen, og alle hører det samme på en gang, siger Finn Læbel.

Finn Læbel har budgetopstartsmøde hos SLF den 9. september. Han går blandt andet med tanker om nye dyrkningsaftaler. Han er udfordret af, at han ikke har jord nok, og han overvejer derfor at købe eller leje mere jord. Den plan vil han gerne drøfte med konsulenterne.

Proaktiv i forhold til bank

Michael Sass Krag arbejder i Driftsøkonomi i SLF og er konsulent for Finn Læbel:

-Til mødet kan Finn for eksemple diskutere foder med kvægkonsulenten, og måske er der så nogle justeringer, der skal foretages i marken. Som driftsøkonomikonsulent kan jeg hurtigt hjælpe med de økonomiske justeringer, der eventuelt skal til i bedriften, fortæller Michal Sass Krag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Ved at få lavet budgettet i god tid kan landmanden også være proaktiv i forhold til banken, og fortælle hvad han har af planer for bedriften ? inden banken selv kommer og kræver en forklaring, pointerer Michael Sass Krag.