Abonnementsartikel

L&F ønsker dialog om en løsning for de producenter, der gerne vil aflive dyr til slagtning på marken.

- I L&F mener vi, at der er en god grund til, at dyr helt generelt skal slagtes på et slagteri under kontrollerede forhold af hensyn til fødevaresikkerheden og kontrol af sygdomme, skriver L&F i Landbrugsinfo.

Men L&F ser også gerne, at der findes en løsning for de få producenter, som af flere gode grunde gerne vil aflive dyr til slagtning på marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevarestyrelsen arbejder på at imødekomme dette ønske, og L&F er i tæt dialog med Fødevarestyrelsen om mulige løsninger for fortsat at kunne aflive og afbløde dyr på marken efter ejers ønske.

EUs Hygiejneforordning er meget restriktiv i forhold til, hvad der må aflives på marken. Den giver reelt kun mulighed for, at dyr kan nødslagtes uden for slagteri ved akut opstået skade eller i situationer med vilde dyr, der er uvante med at blive håndteret, og som derfor kan være til fare for sig selv eller de mennesker, som skal håndtere dem, for eksempel kvæg der anvendes til afgræsning i forbindelse med naturpleje. Derfor må dyr som udgangspunkt ikke bare aflives på marken efter ejers ønske.

Konkret arbejdes der på en model, hvor aflivning og afblødning af dyr på marken fortsat kan finde sted, når bestemte krav til hygiejne og fødevaresikkerhed er opfyldt på bedriften, skriver Landbrugsinfo.

Fødevarestyrelsen understreger, at som udgangspunkt skal slagtning af hensyn til hygiejne og kontrol af ske på slagteriet, og at mulighederne for at aflive og afbløde dyr på bedriften kun kan ske i begrænset omfang.