Abonnementsartikel

Man skal huske at søge økologiautorisation og have omlagt sine marker senest 1. september 2019, hvis man vil være økolog og søge et nyt tilsagn om økologisk arealtilskud.

Skal du have nyt tilsagn om økologisk arealtilskud, er det et krav, at din bedrift enten er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, eller at du har søgt autorisation senest ved tilsagnsperiodens begyndelse. Du skal derfor huske at søge autorisation om økologisk jordbrugsproduktion senest 1. september 2019, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det er også et krav, at den eller de marker, som du søger nyt tilsagn for, er omlagt til økologisk jordbrugsproduktion senest 1. september 2019.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse krav gælder, selvom fristen for at søge nyt tilsagn om økologisk arealtilskud er 30. september 2019.

Ordningen økologisk arealtilskud er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Læs mere om ordningen økologisk arealtilskud.