Abonnementsartikel

Landmænd er imod private arealer i nordsjællandsk nationalpark, og Nordsjællands Landboforening indkalder nu til møde

På onsdag den 11. marts har Nordsjællands Landboforening indkaldt til møde om nationalparkplanerne Kongernes Nordsjælland.

576 lodsejere har sagt nej til at privatejede arealer skal indgå i Kongernes Nordsjælland, og af disse har de 240 arealer inden for det forslag til en afgrænsning, som områdets borgmestre har skitseret. Det er arealer som samlet dækker cirka 50 procent af de udpegede private arealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mange af lodsejerne har givet udtryk for en dyb frustration over, at de ikke kan få klarhed over, hvad det vil få af konsekvenser for deres virke, når deres jord inddrages til nationalparkjord.

Nordsjællands Landboforening har forelagt de opgjorte tal for miljøminister Troels Lund Poulsen og de miljøpolitiske ordfører fra forligspartierne. Samtidig blev de gjort opmærksom på, at modstanden blandt andet kan forklares med ” frygten for det ukendte” og den manglende borgerinddragelse.

Miljøministeren og forligspartierne sendte ved et ellers afgørende møde den 22. januar borgmestrenes forslag retur til kommunerne, som er bedt om at udarbejde et mere ambitiøst forslag, hvor afgrænsning og indhold skal drøftes igen. Miljøministeren beder blandt andet kommunerne om i endnu højere grad at inddrage borgerne, da han tror at en fornyet borgerinddragelse vil give en større lokal opbakning, som på længere sigt vil komme nationalparken til gode.

Kommunerne skal indsende et nyt forslag den 1. juni 2009.

Mødet på onsdag er et indledende møde, hvor formålet med et lodsejerlaug skal drøftes både på kort og langt sigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På kort sigt er det blandt andet målet at sikre, at de private lodsejere høres og inddrages i processen, der foregår lokalt i kommunerne.

På lang sigt ønsker lodsejerne mulighed for at påvirke indhold og drift af parken.