- Det er fedt at tale foran nogen, der rent faktisk kan gøre noget. Ofte taler jeg jo foran folk i byen, som bor på femte sal.

Sådan sagde tv-biologen og naturvejlederen Morten DD Hansen, da han talte til Dansk Planteværn og Verdens Bedste Fødevarers arrangement tirsdag på Ryegaard Gods ved Lejre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her havde hundredevis af interesserede, - både landmænd, lobbyister og naturnørder, fundet vej til, og de fik en rundvisning blandt de naturtiltag, som Ryegaard Gods har gjort for at skabe bedre vilkår for insekter og bier.

rich-media-2
Morten DD Hansen er kendt fra tv som den excentriske naturvejleder. Foto: Louise Gregersen

Variation er bivenligt

Meningen med eventet var at give interesserede inspiration til, hvad man kan gøre for at gavne biodiversiteten.

Et af de tiltag man kan gøre - landmand som haveejer, og som godset har gjort, er at plante naturstriber. For det er de mange forskellige planter og blomster, der tiltrækker især bierne.

Det fortalte Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder hos Danmarks Biavlerforening.

- Det er ikke mængden af pollen, der er vigtig for bierne, det er variationen. Derfor er det vigtigt at sørge for, at der er forskellig vegetation, og det kan man gøre ved, at der er blomstrende afgrøder, planter eller træer blandt den meget ensartede "grønne ørken", som man kan kalde de dyrkede marker, sagde Rune Havgaard Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-4
Noget af det, man kan gøre som landmand for at give insekter og bier steder at bo, er at plante blomsterstriber med varierede planter og blomster. DLG har lavet frøblandinger til samme. Foto: Louise Gregersen

Naturstriber ikke nok

Morten DD er nok mest kendt for sin excentriske facon, når han fortæller om naturen på tv, men det var ikke med samme begejstring, at han vurderede naturtiltagene, som han blev bedt om i en debat med titlen "landmanden som naturforvalter".

Her var det blandt andet natur- eller blomsterstriberne, han vurderede.

- Det er et rigtig fint tiltag, men det er ikke et instrument som sådan, som man kan bruge alvorligt, sagde Morten DD Hansen og proklamerede, at hvis man virkelig vil gøre noget for naturen, så skal man tage områder ud af dyrkning og lave råstofgrave, hvor man graver ned til det næringsfattige og lader det stå, så naturen kan udvikle sig.

- Man kan skabe fantastisk natur på den måde, og det har vi set flere steder, sagde han.

Fuld gas på dyrkning

Det var Ole Christiansen, landmand og stifter af blomsterstribeprojektet "Sjælland Summer" sådan set enig i. Men så mener han til gengæld også, der skal tryk på andre steder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg tror sådan set godt, det kan lade sig gøre, at tage områder ud af dyrkningen, men så skal der fuld gas på dyrkningen andre steder på marken, sagde han.

Udover blomsterstriber og bi- og insekthoteller hørte de fremmødte blandt andet også om positive gevinster ved conservation agriculture, hvor man ikke bearbejder jorden.

rich-media-6
Efter rundvisningen var der lagt op til paneldebat med deltagelse fra (fra venstre) Rune Havgaard Sørensen, Danmarks Biavlerforening, Karen Post, chefkonsulent for Vand og natur, Landbrug & Fødevarer, Jan Pedersen, biolog, Danmarks Naturfredningsforening, Ole Christiansen, landmand og initiativtager til Sjælland Summer samt biolog Morten DD Hansen.