At være driftsleder er et rigtig spændende job, hvor man hele tiden "ser noget vokse" - hvad enten det er kornet, dyrene, bundlinjen, medarbejderne eller én selv, skriver Patriotisk Selskab i en pressemeddelelse. Samtidig er det også et job med mange udfordringer - hvilket ifølge økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen, Patriotisk Selskab, netop er noget af det, der er spændende ved jobbet:

- Man vokser som driftsleder hele sin karriere igennem. Mange nyere driftsledere oplever det som udfordrende at gå fra skole til virkelighed. Man har en stor produktionsfaglig viden, men pludselig er det i lige så høj grad mennesker, man har brug for at vide noget om, nemlig ejeren af virksomheden og ens medarbejdere. Man ved, hvad der rent praktisk skal til for at skabe resultater i produktionen, men det er ikke én selv, der skal gøre det hele - man skal i stedet til at skabe resultater igennem andre. Samtidig skal man forholde sig til ejeren. Nogle ejere går meget op i at have en finger med i spillet, hvilket kan være svært, hvis man føler, at ejeren blander sig for meget. Andre ejere blander sig til gengæld helt udenom, og det kan give nogle helt andre udfordringer. Ligesom der selvfølgelig også er en masse ejere, der ligger et sted imellem disse to yderpunkter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som driftsleder kan det være rigtig godt med nogle "ligesindede" at sparre med driftslederrollen om:

- Vi er hos Patriotisk Selskab ved at oprette en netværksgruppe for nyere driftsledere med forventet start til efteråret. Man kan både være med i gruppen, hvis man er helt nystartet, og hvis man har været i gang i et par år. Idéen er at skabe et fagligt seriøst forum, hvor vi kan drøfte nogle af de udfordringer, der er forbundet med at være driftsleder, og hvordan de kan håndteres - og for at opnå en velfungerende netværksgruppe stiller vi derfor en række krav til deltagernes engagement og forståelse for diskretion hvad angår de oplevelser, som de andre netværksgruppe-deltagere deler. Til møderne vil der være plads til masser af erfaringsudveksling, ligesom der vil være faglige indspark fra diverse indlægsholdere, fortæller Nicolai Skjoldemose Johansen.

Vejen frem

- Hos Patriotisk Selskab har vi tidligere lavet en undersøgelse af, hvordan nogle af de dygtigste ledere i landbruget agerer. Her var netværk faktisk et vigtigt punkt på listen. Deltagerne i undersøgelsen gav udtryk for, at de prioriterede at have et godt netværk uden for virksomheden, fordi man gennem netværk kan få et nyt syn på sine idéer, udfordringer osv., siger Nicolai Skjoldemose Johansen og fortsætter:

- Herudover havde lederne i undersøgelsen fokus på økonomi og bundlinje. Det handler selvfølgelig om at skabe gode resultater i produktionen - men i lige så høj grad om at træffe de rigtige økonomiske beslutninger, fx i forhold til at holde omkostningerne nede. Det er en rigtig vigtig opgave som driftsleder, som er ny for mange. Det er derfor også noget, vi vil tage op i netværksgruppen - hvordan man i praksis styrer økonomien, holder overblik, prioriterer rigtigt osv.

Herudover er det helt afgørende, at man er opmærksom på sig selv, og hvilken indvirkning man har på medarbejderne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Én ting er at være leder på papiret, men noget helt andet er at påtage sig lederrollen i praksis. Det kan godt være, at man bestemmer, men hvis medarbejderne ikke lytter til én, hjælper det ikke meget. Eller hvis de modsat lytter lidt for meget og ikke byder ind med deres egen viden i forhold til at løse opgaverne. Men man kan heldigvis gøre rigtig meget for at være med til at skabe en god arbejdsplads og et godt samarbejde, forklarer Nicolai Skjoldemose Johansen i pressemeddelelsen og uddyber:

- Først og fremmest skal man være troværdig. Det, man siger, er det, man gør. Siger man, at der skal holdes orden på værkstedet, må man ikke selv rode derinde - bare for at give et eksempel. Når man gør, som man siger, får medarbejderne tillid og føler, at de kan stole på én. Samtidig skal man bidrage til, at det er sjovt for medarbejderne at gå på arbejde. At finde kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer i landbruget, så når man har gode medarbejdere, skal man holde på dem.

Man kan, ifølge Nicolai Skjoldemose Johansen, holde på sine medarbejdere ved at udfordre dem tilpas:

- Medarbejderne skal have lov at udvikle sig. De må ikke kede sig, for så er det, at de søger væk. Man skal sørge for at give sine medarbejdere nye opgaver en gang imellem, og man skal være åben, når de kommer med nye forslag til fx ændringer, så de føler sig lyttet til. Men samtidig skal der også være en vis forudsigelighed i hverdagen - alt skal ikke laves om hele tiden, for alle har også brug for tryghed. Hvor meget, man skal udfordre medarbejderne, er individuelt. Der er forskel på mennesker, og man må tilpasse sig den enkelte, afslutter Nicolai Skjoldemose Johansen.

Netværksgruppen forventer at starte til efteråret. Ved interesse kontakt Patriotisk Selskab.