Advokat Hans Sønderby Christensen med speciale i EU-ret mener, at Fødevarestyrelsens ændret praksis omkring dyretransporter kan være på kant med EU-regler

Hans Sønderby Christensen udtaler sig bastant i anledning af de verserende offentlige diskussioner i pressen om håndhævelse af EUs regler for forhåndsanmeldelse af transporter.

- EU-regler skal fortolkes i lyset af proportionalitet. Blot fordi der i en forordning står, at en forhåndsansøgning skal være indgivet to dage før en transport, kan senere justeringer i ansøgningen ikke uden videre afvises, siger Hans Sønderby Christensen.

Advokaten forklarer, at øverst i det EU-retlige regelhierarki - ovenover forordninger - står den primære EU-ret, og her skal myndighederne, når de anvender EUs transportregler, respektere, at proportionalitet spiller en afgørende rolle. Man kan heller ikke bare ændre en mangeårig fast lovfortolkning i skærpende retning, som om de samme regler den ene dag kan fortolkes sådan og den næste modsat. Fleksible lovregler kan ikke "ændres" til firkantede uden lovændring. Det forhindrer som udgangspunkt både dansk ret og EU-ret, fastslår han.

Hans Sønderby Christensen uddyber:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Indtil for halvanden måned siden kunne justeringer foretages i ansøgningen. Fortolkning og tilknyttet praksis var derfor proportional.

- Både i Tyskland, Holland og Polen gælder samme fortolkning og praksis som den tidligere danske.

- Ifølge EU-reglerne skal virksomhederne indrømmes færre kontrolbyrder og færre afgifter.

- Ifølge EU-reglerne skulle det administrativt tunge papirsystem allerede for ti år siden være erstattet af en forenklet elektronisk udgave.

Lettelse af byrder

- Tilsyneladende går de danske myndigheder modsat EU-reglerne. Ifølge EU-reglerne har virksomhederne generelt krav på lettelser i de administrative byrder. Den teknologiske udvikling gør det i dag muligt at registrere alle logbogsoplysningerne som GPS-data. Derfor gælder der ikke længere nogen undskyldning for at udsætte implementeringen af det lettere system, siger Hans Sønderby Christensen.

- Eksemplerne med justering i dyrenes antal, og om transporten afgår klokken 08.00 eller først klokken 10.00, kan ikke begrunde, at dyrene skal vente på afgang i 48 timer. For dyrene er det naturligvis afgørende, at der er sørget for dem undervejs. Ikke klokkeslættet. Justeret afgangstid kan derfor ikke begrunde flere dages karantæne, siger advokaten.

Advokat Sønderby er branchekendt blandt andet fra, at han ved EU-Domstolen har fået underkendt flere danske regler for slagterier og dyretransporter på vegne af Danske Svineproducenter og Danske Slagtermestre. Han har derudover været ekstern lektor i EU-ret ved Aalborg Universitet, og siden 2007 fast skribent i Jyllands-Posten om aktuel EU-ret sammen med en kollega fra Luxembourg.