Abonnementsartikel

DLG-koncernen realiserer et solidt halvårsregnskab på trods af efterdønningerne fra tørken i høst 2018. Grovvarekoncernen forventer en dansk god høst 2019, men afventer et mere samlet billede fra koncernens hovedmarkeder.

På trods af de afledte effekter af den historiske tørke i 2018 kommer DLG-koncernen i 2019 ud med et af selskabets bedste halvårsregnskaber.

Driftsresultat (EBITDA) blev på 594 millioner kroner, mens resultatet før skat blev på 151 millioner kroner. Omsætningen på 24,5 milliarder kroner er på niveau med første halvår 2018. Koncernen styrkede samtidig de finansielle nøgletal, skriver DLG i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De afledte effekter fra sidste års tørkeramte høst betød i første halvår 2019 en mindre kornhandel på 600 millioner kroner end forventet. Effekterne blev dog til dels opvejet af en samlet salgsfremgang af råvarer og færdigfoder på koncernens tre hovedmarkeder i Danmark, Tyskland og Sverige. Tallene rummer blandt andet en syv procent fremgang i kvægfodersalget og en 11 procent fremgang indenfor råvarer. Koncernens forarbejdning af raps og salg af raffineret olie har ligeledes præsteret en meget tilfredsstillende indtjeningsfremgang. Desuden har DLGs store tyske datterselskab Team AG haft en øget omsætning på 600 millioner kroner og realiseret et driftsresultat på 186 millioner kroner, svarende til en indtjeningsfremgang på 10 procent i forhold til første halvår 2018.

Koncernchef Kristian Hundebøll er tilfreds med halvårsregnskabet:

- Vi er tilfredse med halvårsregnskabet, der endnu engang viser robustheden i vores forretning. Efter et vanskeligt år med negative afledte effekter af sidste års høst, så har især vores større salg af færdigfoder og råvarer, sammenholdt med en markant indtjeningsfremgang i vores tyske energiforretning, virkelig trukket op, siger Kristian Hundebøll.

Gode finansielle nøgletal

Med udgangspunkt i historisk gode finansielle nøgletal sammenholdt med et styrket finansieringsberedskab på 1,9 milliarder kroner via en succesfuld udstedelse af tyske Schuldscheinobligationer, står DLG-koncernen godt rustet til fremtiden.

- Vores målrettede arbejde med både at strømline forretningen og forbedre koncernens finansielle nøgletal har båret frugt. Med et styrket likviditetsberedskab står vi rigtig godt rustet til at kunne videreudvikle vores kerneforretning og herigennem skabe værdi til vores ejere, siger Kristian Hundebøll.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tegner til god høst

Afgrøderne står generelt flot, og selvom det er for tidligt at spå om det endelige resultat, er der udsigt til en god høst i år - i hvert fald i det nordlige Europa.

- Billedet i Danmark, Sverige og Nordtyskland ser positivt ud, mens de østlige dele af Tyskland ser ud til at få en noget mindre høst end forventet. Vi kan derfor først drage den endelige konklusion om vores forventninger til årsresultatet for 2019, når vi når længere ind i høsten, siger Kristian Hundebøll.

NØGLETAL for DLG-koncernen pr. 30/6 2019

? Omsætning, mia. kr. 24,5 (24,3)

? Driftsresultat (EBITDA), mio.kr. 594 (611)

? Resultat før skat (EBT), mio. kr. 151 (159)

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Koncernresultat, mio.kr. 93 (100)

? Egenkapital, mia. kr. 5,6 (5,3)