Abonnementsartikel

Tørke, regn, sne og hagl er nogle af de faktorer, der kan gøre store indhug i udbytte og økonomi. Men nu kan man forsikre høsten.

Nu kan Christian D. Lassen fra Sjælland forsikre høsten mod at blive ødelagt af uvejr.

Han var en af de første, der viste stor interesse for en ny afgrødeforsikring, som Topdanmark netop har lanceret - ifølge selskabet som det første forsikringsselskab i landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sidste års tørke gjorde et stort indhug i min høst, og jeg tabte mange penge. Havde en tørke af samme skala ramt dette års høst, havde jeg været bekymret for mit landbrug, siger Christian D. Lassen, der glæder sig over, at man nu kan forsikre deres høst ved vejrlig som for eksempel tørke og skybrud.

Klimaet truer høsten

De vejrlige udsving, som vi oplever i dag, skyldes formentligt de klimatiske ændringer, som der ses verden over, og de kan få indflydelse på den fremtidige høst.

- Det glæder os, at Topdanmark som markedsleder på forsikringer til landbruget nu kan tilbyde denne nye forsikring, som vi ved, at flere kunder efterspørger, siger Preben Rasmussen landbrugschef i Topdanmark.

Topdanmark tilbyder en afgrødeforsikring, der dækker det udbyttetab, som opstår, hvis regn, sne, frost, hagl, tørke, storm, insekter og vilde dyr ødelægger høsten.

- Vores landbrugskunder og flere politikere har efterspurgt en forsikring, der kan sikre landmændenes likviditet, når vejrlig og klima påvirker høstudbyttet negativt. Den efterspørgsel kan vi nu imødekomme i dag, siger Preben Rasmussen. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afgrødeforsikringen

Kunden tegner forsikringen for det kommende år. Sker der så vejrmæssige påvirkninger, der reducerer høstudbyttet, så erstatter vi det tabte op til 80 procent af en gennemsnitshøst.

Kort fortalt betyder det, at landmanden med afgrødeforsikringen kan beskytte op til 80 procent af udbyttet af de foregående års gennemsnit mod vejret og klimapåvirkninger.

- Vi har lyttet til markedet, talt med landmænd og udviklet produktet afgrødeforsikring. Vi er stolte af, at vi er first movers og nu kan tilbyde landbruget denne helt nye type forsikring, siger Preben Rasmussen.

Om forsikringen:

- Raps, hvede, rug, byg, havre og triticale er dækket.

- Prisen betales pr. hektar og udgør 145 kroner for kornafgrøderne og 290 kroner for raps.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forsikringen kan købes fra tirsdag den 13. august 2019.

- Inden 1. oktober tegnes forsikringen for det kommende års høst.

- Ved vejrlig indberetter landmanden disse, ligesom landmanden efter høst indberetter sit høstudbytte.

- Er høstudbyttet lavere end gennemsnittet, dækker forsikringen op til 80 procent af den normale høst.

- De sidste 20 procent er landmandens egen risiko. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmænds behov

I en spørgeundersøgelse fra Topdanmark besvaret af 56 landmænd svarer 59 procent, at de forventer mere ustabilt vejr de kommende 10 år. De peger primært på tørke, oversvømmelser, skybrud, stormflod og hagl, som de største klimapåvirkninger for deres høst.

Også storm, skypumper og skader foretaget af vilde dyr som kronhjorte, vildsvin og gæs som store klimapåvirkninger fremover, bekymrer landmændene.

59 procent af de adspurgte landmænd er enten interesserede eller meget interesserede i en forsikring, der kan dække udbyttetab forårsaget af klimapåvirkninger.