Kverneland u-drill er den nyeste version af bugserede såmaskiner fra Kverneland. Serien blev introduceret i 2015 og afløste MSC, der aldrig blev den store succes, og derfor brugte Kverneland også både tid og store resurser på at teste u-drill, før den kom på markedet. Ved introduktionen lancerede Kverneland såmaskinen i en fast version med arbejdsbredder på tre og fire meter, samt i en foldbar version med en arbejdsbredde på seks meter. Året efter fulgte Plus-versionen, hvor tanken er delt, og hvor der kan placeres gødning samtidig med at afgrøden etableres. Ligesom singlemaskinen tilbydes den også i arbejdsbredder på tre fire og seks meter. Gødningsplaceringen sker enten ved den bagerste række tallerkner i discsektionen eller sammen med udsæden i såskærene. Ved at justere på nedløbet i såskærene, har brugeren mulighed for at indstille om gødning og såsæd skal lagdeles, eller om det skal placeres i samme dybde.

Den brugte Kverneland u-drille er set hos Nordvestjysk Traktorservice A/S. Maskinen er en singlemaskine med en arbejdsbredde på seks meter. Den er monteret med sporløsnere og er med halvsideafluk. Den er fra 2015 og har sået cirka 3.000 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Den seks meter brede Kverneland u-drill er monteret med en doseringsenhed i hver side.

Bearbejdning i fire trin

Kverneland u-drill pakker, bearbejder og tilsår jorden i fire zoner. Første bearbejdning sker af en række store hjul, der pakker jorden og knuser de største knolde. Efter pakningen bearbejdes jorden af discsektionen, der består af to rækker individuelt ophængte tallerkner med en diameter på 460 millimeter. Når arbejdsdybden på de to rækker tallerkner er grundindstillet på maskinen, kontrolleres arbejdsdybden direkte fra terminalen i førerkabinen. I tredje trin genpakkes jorden af store hjul, der har dæk med traktormønster. Dækkene har en diameter på 900 millimeter og er monteret en smule forskudt i forhold til hinanden. Sluttelig placeres udsæden af CD-såskæret, der er med dobbelte skiveskær, og sårillen klemmes til af de kombinerede tryk- og dybdehjul. Den brugte såmaskine er desuden monteret med en fjedrebelastet efterharve.

Slanke skær

CD-såskæret består af to skiver med en diameter på 410 millimeter. Skiverne er monteret en smule forskudt i forhold til hinanden, og samtidig er de kun vinklet minimalt i forhold til hinanden. Ifølge Kverneland betyder det, at såskærene flytter et minimum af jord, og de er derfor lette at trække. Skivernes overlap betyder, at de, også når de slides, fortsætter med at lave en skarp rille til såsæden. Såskærene er med individuelt ophæng, og fra terminalen i førerkabinen kan skærtrykket indstilles trinløst i intervallet 0-100 kg. Såskærene har en rækkeafstand på 12,5 centimeter, og der er 20 centimeter imellem de to rækker såskær. Skærtrykket overføres via kraftige spiralfjedre, der giver såskærene en stor vandring, og det sikrer, at udsæden selv på ujævne marker placeres i den optimale dybde.

I modsætning til de fleste konkurrenter anvendes hjulene på u-drill ikke til at hæve maskinen. I stedet løftes pakkehjul, discsektion og såskær fri af jorden. Løft og sænk af redskaber har Kverneland lagt ind i en foragerautomatik, så det hele sker på linje, og uden at der tabes såsæd på forageren. Kverneland u-drill er stadig i produktion både som single- og combimaskine.

rich-media-3
Hjulene har en diameter på 900 millimeter og er monteret forskudt.

Undersøg chassis og doseringsenheder

Tallerkner i disc-sektionen og skiverne i såskærene er sliddele, hvor levetiden afhænger af både hastighed og jordtype.

- Som en tommelfingerregel klarer et sæt tallerkner i disc-sektionen minimum 500 hektar pr. meter. Men så længe tallerknerne stadig er takkede, og at de kan bearbejde jorden i den ønskede dybde, uden at nav og lejer arbejder for meget i jorden, er der ingen grund til at skifte, siger Peter Klausen, salgskonsulent hos Nordvestjysk Traktorservice A/S, og tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når maskinen grundindstilles, er det vigtigt at den individuelle indstilling af arbejdsdybden på de to rækker tallerkner justeres, så såmaskinen kører lige efter traktoren. Indstilles de til nøjagtig samme arbejdsdybde, er der risiko for at maskinen trækker til den ene side.

Se på doseringsenhederne

En seks meter bred Kverneland u-drill er altid monteret med to doseringsenheder. På singlemaskinen, der er monteret med to fordelere, anvendes begge enheder til dosering af korn. På plus-versionen anvendes den ene doseringsenhed til udsæd og den anden til gødning.

Doseringsenhederne er ens, og grovindstilingen foretages ved, at der i doseringsenheden skiftes imellem fire standardvalser. Finindstilling og tilpasning til fremkørselshastigheden foregår elektronisk, ved at der justeres hastighed på valserne.

- Hvis der ved en fejl monteres en forkert valse, i forhold til afgrøden, der skal sås, får føreren en advarsel på terminalen i førerkabinen. Samtlige dele i doseringsenheden er udført i rustfrie materialer, og det eneste, man skal være opmærksom på, er, om tætningslæberne omkring valserne er intakte. Vi har oplevet, at gummilæberne hen over vinteren er blevet ødelagte af mus, og monteres der ikke nye læber, resulteret det i en uens dosering. Den bedste måde at forebygge museskader på, er at afmontere slangerne på doseringsenhederne, siger Peter Klausen.

rich-media-5
Den seks meter brede såmaskine er med to fordelere og har halvsideafluk.

Såskærene kan simses op

Når SD-såskærene er nye, kører de to skiver meget tæt op ad hinanden, og efterhånden som de slides, bliver afstanden større. Imellem skiverne er der monteret en gummiafskraber, og i kontrollen af såskærene skal man være opmærksom på både skiver og afskraber.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Bliver der for stor afstand imellem skiverne, kan det under fugtig forhold knibe med, at skiverne kan holde sig rene på indersiden. Er afskraberene samtidig slidte, kan det fører til, at skiverne står stille og bliver slidt skæv. Første gang afstanden imellem skiverne bliver for stor, kan de simses op, ved at den centrale møtrik skrues af, og der fjernes en afstandsskive på bagsiden af skiverne, siger salgskonsulenten.

Se efter om den er opdateret

Den brugte såmaskine er en af de første u-drille-maskiner, der blev leveret her i landet.

- Siden leveringen har Kverneland foretaget nogle opdateringer på maskinen. Blandt andet er der monteret skråstivere ved trækket og på sidefløjene. Ved køb af brugt u-drille bør man sikre sig, at de tilbudte opdateringer er foretaget på maskinen, siger Peter Klausen.

rich-media-7
Peter Klausen, salgskonsulent hos Nordvestjysk Traktorservice A/S.