Abonnementsartikel

Markedskommentar: Sojamarkedet afventer resulatet af de kommende dages genforhandling.

Bevægelserne i hvedemarkedet kan den seneste uges tid vel bedst betegnes som en dans på stedet, med forskelligrettede signaler holdende priserne i et relativt smalt spænd. skriver Jyske Markets.

Teknisk øger det sandsynligheden for, at markedet kan opleve en større retningsgivende bevægelse, når prisen endelig bryder ud af spændet, uanset om det bliver på opsiden eller nedsiden. Europa har taget hul på den nye sæson, men de foreløbige eksport tal fra 1. juli frem mod 28. juli viser et fald i eksporten i forhold til sidste år på 22 procent, oplyser Europa-Kommissionen. Rumænien har indtil videre stået for den største andel af eksporten med en markedsandel på mere end 40 procent, efterfulgt af henholdsvis Bulgarien og Frankrig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvedehøsten er i fuld gang på den nordlige halvkugle. Det vurderes blandt andet at op mod 75 procent af den amerikanske vinterhvede nu er høstet og hvor det blot er nogle af de nordlige stater, som mangler at fuldføre høstjobbet. Høsten af amerikansk vår hvede forventes i øvrigt indledt indenfor den kommende måned.

Russisk høst

Omkring estimaterne for den nye russiske høst, da har analytikerne på det seneste ikke været helt enige. Hvor eksempelvis SovEcon i sidste uge nedreviderede sit skøn til 73,7 millioner tons, så var IKAR (Institute for Agricultural Market Studies) i går på banen med en oprevidering med 0,3 millioner tons til samlet 76,4 millioner tons. Et af de større usikkerhedspunkter er stadig rettet mod den sibiriske høst, som først forventes at starte i slutningen af august, og hvor store områder savner vådere vejrbetingelser. Rusland har hen over sommeren endnu ikke haft helt den samme kontrol over eksportmarkedet, som vi tidligere har set, hvilket blandt andet skyldes, at den russiske mønt rublen har stået stærkere over for konkurrerende nationer.

Mere aggressiv markedsføring og prisning af østeuropæiske lande som især Rumænien, har ligeledes at sit spor. Dermed kan vi stadig forvente at opleve en større mængde russiske varer i direkte konkurrence, med især Europa, som sæsonen folder sig ud. På et tidspunkt, hvor den globale vækst i efterspørgslen efter hvede også synes svag, kan det være svært at se, hvor de store prisstigninger skal komme fra. Et af stederne kunne være fra ugunstige vejrkonditioner på den sydlige halvkugle som eksempelvis Australien og Argentina.

Soja

Pristendensen i sojamarkedet har de seneste dage været retningsløse, et tegn på, at handlerne generelt er afventende på resultatet af de genforhandlinger i handelskrigen mellem USA og Kina, som indledes i dag i Shanghai, og hvor forhåbningerne om et positivt resultat på forhånd synes meget afdæmpede. En generelt vaklende amerikansk eksport sammenkoblet med rekordstore lagre af gammel høst vejer ikke ligefrem positivt på priserne, samtidig med at kinesisk import af sojabønner sandsynligvis vil falde yderligere, når vi kigger frem ad. På den anden side af handelsforhandlingerne skal vi frem til 12. august, hvor markedet får næste vigtige fingerpeg, med USDA længe ventet næste nøglerapport.