Efter en lang valgkamp og en tilsvarende lang proces med at formulere en politisk aftale fik Danmark for nogle uger siden en ny regering.

Tillykke til statsminister Mette Frederiksen og de ministre, som hun har udpeget, og som efter sommerferien skal i gang med at realisere de visioner, der er præsenteret i aftalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valgkampen kom til at handle rigtig meget om klima, og hvordan Danmark kan løfte vores del af opgaven med at holde klimaforandringerne i skak. Den politiske aftale endte da også med at blive ekstremt ambitiøs på klimaområdet. Målet er en 70 procent reduktion af udledningen af klimagasser inden 2030.

Det er en stor udfordring, men vi er klar til at tage den op ? og vi er allerede godt i gang.

De første skridt har vi faktisk taget for længst. Danske landmænd har siden 1990 reduceret udledningen af drivhusgasser med 16 procent. Samtidig viser internationale studier, at Danmark er blandt de mest klimaeffektive lande i Europa målt per produceret enhed. De seneste 30 år er udbyttet fra en dansk hvedemark steget med 22 procent. I samme periode er den gennemsnitlige mælkeydelse per ko er steget med næsten 100 procent.

Det er udelukkende et resultat af, at vi i dansk landbrug har arbejdet målrettet på at sikre et højere udbytte og dermed producere mere med mindre. Det er den vej, vi skal videre ad.

Risikerer udflytning

Vi har da også i løbet af valgkampen mange gange gentaget, at der absolut intet godt kommer ud af at reducere landbrugsproduktionen i Danmark, og i stedet flytte den til andre lande. Det vil kun øge verdens samlede udledning til skade for klimaet på globalt plan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klimaudfordringen er global, men det samme er udfordringen med at producere mad nok til en stigende befolkning på jorden.

Det lader faktisk til, at det budskab er nået igennem, og det er jeg selvfølgelig glad for.

Det glæder mig også meget, at Mette Frederiksen gennem hele valgkampen har lagt op til at der skal skabes bredt funderede løsninger for vores erhverv. Det er præcis det, der er brug for, når vi fremover skal producere fødevarer til en stigende befolkning, samtidigt med at vi reducerer Danmarks klimaaftryk.

En af de løsninger er det forslag, som Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er kommet med, hvor man tager kulstofrige lavbundsjorde ud af drift. Det kan bidrage væsentligt til at nå målene for klimaet og naturen.

Det er rigtig godt med sådanne bredt funderede initiativer, som der også er fin opbakning til at arbejde videre med blandt politikerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men skal vi nå målene, så kræves der mange midler til forskning og udvikling af de nødvendige løsninger og teknologier.

Hele samfundet skal stå sammen om opgaven. Universiteterne med deres viden og forskning. Staten med dens ressourcer. Landmænd med omstillingsevne og praktisk know-how. Virksomheder med ambitioner og udvikling. Og de danske forbrugere med deres vilje, viden og indkøbsvaner.

Det er en stor opgave, vi skal i gang med. I landbruget er vi klar til at gøre vores del, men vi kan ikke gøre det alene.