Professor ved Aarhus Universitet mener, at landmænd skal kunne tvinges til at omlægge marker til natur til gavn for klimaet.

Tilbage i februar foreslog Landbrug og Fødevarer i samarbejde med Naturfredningsforeningen, at staten skulle skyde en milliard kroner i en fond, der har fokus på at tage dårlig landbrugsjord ud af drift eller omlægning mod kompensation og samtidig give landmændene mulighed for at bytte sig til bedre og mere sammenhængende landbrugsjord - til fordel for landmand og naturen.

I forslaget bliver der lagt på til, at landmændene selv skal kunne bestemme, om de vil sælge eller bytte jorden. Men professor på institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, frygter, at prisen på jorden kan eksplodere, hvis det forholder sig sådan, at enkelte lodsejere kan modsætte sig. Det skriver DR Nyheder i en artikel.

Han foreslår derfor, at man overvejer muligheden for ekspropriation. Det vil betyde, at staten kan tvinge lodsejerne til at gå af med deres jord mod erstatning.

Politiske partier støtter op

I den nye regerings politiske aftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten kommer partierne også ind på, at der skal gøres noget ved landbrugsjord.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Formand for SF, Pia Olesen Dyhr, mener man kan komme langt af frivillighedens vej, men pointerer også, at de blive nødt til at have muligheden for ekspropriation, når aftalen skal forhandles på plads.

- Vi kan for eksempel forestille os, at nogle af de her områder skal blive til søer. Og hvis der er én landmand, der har et lille område på få hektarer, kan det obstruere, at et helt område bliver omdannet til sø. Så kan vi blive nødt til at ekspropriere, men jeg håber, vi kan komme afsted med frivillighedens instrumenter, siger Pia Olesen Dyhr til DR Nyheder.

Enhedslisten frygter også for, at enkelte landmænd vil kunne spænde ben for at omlægge lavbundsjord.

Tvang skal ikke på tale

Hos Landbrug & Fødevarer mener man derimod ikke, at ekspropriation og tvang skal komme på tale. Deres oplevelse er nemlig, at landmændene er klar til at sælge ud af deres lavbundsjorde frivilligt.

- Jeg er ærgerlig over, at man så tidligt i processen taler om, at det kan blive nødvendigt at tvinge nogen. For landmændene er faktisk villige til at komme i gang og er meget optaget af den her dagsorden. De venter bare på handling fra politikerne, siger deres administrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung til DR Nyheder.

Og den holdning deler Socialdemokratiet.