Abonnementsartikel

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Til gengæld har svineproducenterne udsigt til indkomststigning i 2019.

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har de seneste fem år i gennemsnit haft en familieindkomst, der er på niveau med lønmodtagerfamiliernes, mens landmandsfamilier med mindst tre ansatte havde en markant højere indkomst end lønmodtagerfamilierne. De gennemsnitlige indkomster dækker dog over store forskelle mellem bedrifter og driftsformer.

Landmandsfamilier uden ansatte og med 1-2 ansatte havde en gennemsnitlig indkomst før skat på henholdsvis 667.000 kroner om året og 678.000 kroner om året i årene 2014-2018. Landmandsfamilier med store landbrug med mindst tre ansatte havde en indkomst før skat på 920.000 kr. om året i perioden, det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til sammenligning havde lønmodtagerfamilier en gennemsnitlig indkomst på 640.000 kroner. Selvstændige med ansatte, som også indeholder landmænd med ansatte, havde i gennemsnit en indkomst på næsten 1,2 millioner kroner eller cirka en tredjedel mere end landmandsfamilier med mindst tre ansatte.

- Sammenlignet med andre grupper som lønmodtagere og selvstændige er indkomsten for landmandsfamilier i gennemsnit nogenlunde i vater. Det skal dog pointeres, at selv inden for samme år er der for homogene grupper af landmænd, som for eksempel slagtesvineproducenter, stor variation i indkomsten, siger Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent, Danmarks Statistik.

Deltidslandbrug

Indkomsten for landmandsfamilier med deltidslandbrug var lavere end for lønmodtagere, men denne gruppe rummer også en forholdsvis stor gruppe ældre med pensioner.

For de små- (uden ansatte) og mellemstore heltidslandbrug med under tre ansatte udgør indkomsten fra landbruget knap halvdelen af den samlede indkomst i gennemsnit. For store landbrug med mindst tre ansatte udgør lønindkomsten andet steds fra mindre, om end den fortsat står for omkring en fjerdedel af familiernes indkomst, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

- I landmandsfamilier er landmandens ægtefælle typisk lønmodtager og bidrager med sin løn til familiens indkomst. Samlet set er indkomsten for disse to grupper sammenlignelige med lønmodtagerfamilier, og det ser ud til, at selvejelandbrugene med ejer og 0-2 ansatte lever og genererer en anstændig indkomst, siger Henrik Bolding Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Store landbrug

For de store landbrug gælder, at indkomsten fra bedriften varierer meget mellem årene. I perioden fra 2010 til 2018 var indkomsten med 2,2 millioner kroner i gennemsnit højest i 2017, mens den var lavest i 2015, hvor den landede på - 0,1 millioner kroner.

- For de store landbrug er der således et betydeligt behov for at udjævne indkomsten mellem år, så de for eksempel har noget at stå i mod med for eksempel i et år som 2018, hvor tørke og lave afregningspriser gjorde det sværere at tjene penge på landbrug, siger Henrik Bolding Pedersen.

- Til gengæld tegner 2019 rigtig godt for svineproducenterne. Efter massive udbrud af svinepest i Asien er priserne på smågrise og svinekød i 2. kvartal nærmest eksploderet mod tidligere rekordniveauer. Det kommer de danske producenter til gode, fortsætter Henrik Bolding Pedersen.

For landbrug med under tre ansatte varierede indkomsten mindre end for landmandsfamilier med mindst tre ansatte. I perioden siden 2010 var indkomsten i det dårligste år højere i familier med mindre landbrug end i landbrugsfamilier med mindst tre ansatte.

- Det betyder, at de mindre landbrug ofte er mere robuste, siger chefkonsulent, Henrik Bolding Pedersen.