Der er konstateret udbrud af afrikansk svinepest i Bulgarien. Fødevarestyrelsen følger situationen i Bulgarien og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer og aldre af svin, inklusive vildsvin samt vortesvin og andre afrikanske vildsvinearter. Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afrikansk svinepestvirus er meget modstandsdygtig og stabil i svinekroppe, kadavere, fersk kød og nogle svinekødsprodukter. Virus kan overleve op til ni måneder i forarbejdede fødevarer som for eksempel pølser. Varmebehandling ved en temperaturover 70 grader i 30 min. ødelægger virus. Virus udskilles blandt andet via blod og fæces og kan overleve længe i disse.

- Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og raske svin, herunder vildsvin.

- Smitten overføres ved kontakt med blod, fæces, væv og sekreter fra smittede svin.

- Smitten kan også overføres indirekte via fodring af svin med virusholdige fødevarer eller køkken- & madaffald.

- Smitte kan også overføres indirekte via foder, vand, strøelse, køretøjer, landbrugsudstyr, tøj og fodtøj kontamineret med husdyrgødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Spredning i EU

Sygdommen spredes vestpå i EU primært med vildsvin, men de store spring i sygdommens udbredelse skyldes menneskelig aktivitet, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet ædt af svin eller vildsvin.

I Afrika forekommer infektionen i vildtlevende svin, der er modstandsdygtige over for sygdommen. De vildtlevende svin udgør en stor smittefare over for tamsvinene, der kan smittes enten direkte eller indirekte via bid fra bløde flåter, der er inficeret med virusset.

Sygdommen har siden 2014 spredt sig fra Hviderusland til flere EU-lande og findes i dag i Belgien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Rumænien og Italien, hvor afrikansk svinepest har forekommet endemisk siden 1978 på Sardinien.

Hvis afrikansk svinepest kommer til Danmark, vil det få store økonomiske konsekvenser for landbruget, for dansk eksport og dermed for samfundet.

Situation i Bulgarien

De bulgarske veterinærmyndigheder har den 3. juli 2019 meddelt EU kommissionen, om det andet fund af afrikansk svinepest i tamsvin i landet. Udbruddet er konstateret i en baggårdsbesætning i byen Zhernov, kommunen Nikopol beliggende i regionen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pleven i den nordlige del af Bulgarien tæt ved grænsen til Rumænien, hvor sygdommen er vidt udbredt. Besætningen bestod af 14 dyr, hvoraf to døde inden for nogle få dage. De resterende 12 dyr er efterfølgende blevet aflivet og destrueret. De bulgarske veterinærmyndigheder oplyser, at der er truffet foranstaltninger i overensstemmelse med Rådets direktiv 2002/60/EF. Udbruddet er beliggende cirka seks km fra Donau-floden Dunabe og grænsen til Rumænien.

Det første udbrud i tamsvin i Bulgarien blev konstateret den 31. august 2018.