Abonnementsartikel

Forskere, industri og andre aktører fra hele Europa har hele ugen været samlet på AU Foulum til Bioeconomy Days og deltaget i indvielsen af nyt bioraffineringsanlæg.

Et nyt bioraffineringsanlæg til 15 millioner kroner skal gøre landbruget grønnere ved at dyrke græs i stedet for korn. Der er nemlig mange fordele ved græs, som både betyder mindre tab af klimagasser til atmosfæren og mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, men også blandt andet en helt ny form for protein, skriver Institut for Ingeniørvidenskab ved Århus Universitet.

Både klimaet og miljøet får det bedre, når landmanden dyrker græs i stedet for korn. Forsøg på AU Foulum viser, at der er mindre tab af klimagasser til atmosfæren og mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, når kornafgrøder udskiftes med vedvarende græs. Græsdyrkningen kræver heller ikke anvendelse af pesticider og i modsætning til korndyrkning, så opbygger græsdyrkningen jordens muldlag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grønt protein

Forskning på Aarhus Universitet i Foulum har tidligere vist, at protein udvundet fra grøn biomasse kan anvendes som proteinfoder til grise og fjerkræ. Hvis proteinet raffineres yderligere, kan det anvendes som fødevareingrediens. Herudover er der restprodukter, der kan anvendes til kvægfoder, bioenergi, og som grundlag for produktion af kemikalier og andre produkter. Det nye anlæg på vil kunne forarbejde 10 tons frisk biomasse i time. Anlægget skal bl.a. producere protein til fodringsforsøg med grise og fjerkræ, skriver Institut for Ingeniørvidenskab.