Abonnementsartikel

Ny dyrevelfærdsenhed netop oprettet i Fredericia i Sydøstjyllands Politi. Enheden skal blandt andet efterforske mishandling og vanrøgt under transport.

En af Sydøstjyllands Politis opgaver er at behandle og efterforske dyrevelfærdssager. Det er der ikke noget nyt i, men nyt er, at der den 1. juli 2019 blev oprettet en ny dyrevelfærdsenhed i politikredsen, der skal behandle tungere dyrevelfærdssager.

Dyrevelfærdsenheden, placeret i Sydøstjyllands Politi, er en ud af tre enheder på landsplan, der er specialiseret i at behandle sager, som omhandler dyrevelfærd. De øvrige to enheder er placeret i henholdsvis Nordjyllands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi, hvor der ligesom i Sydøstjyllands Politi også er placeret et Tungvognscenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det giver mulighed for at lave et effektivt samarbejde omkring sager, der vedrører dyretransporter, og det forventes at give en synergieffekt i det samlede dyrevelfærdsarbejde, siger politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politis dyrevelfærdsenhed dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

De specialiserede enheders opgaver er blandt andet i højere grad at sikre en proaktiv og opsøgende indsats på dyreværnsområdet med henblik på at forebygge og opfange flere sager om mishandling, vanrøgt og anden uforsvarlig behandling af dyr i opløbet.

De nye dyrevelfærdsenheder blev til i forbindelse med finansloven for 2019.

Tungere sager i ny enhed

Dyrevelfærdsenheden skal særligt opspore, efterforske og sagsbehandle komplekse dyrevelfærdssager. Det vil sige sager, hvor der er tale om organiserede og systematiserede overtrædelser, hvor overtrædelserne har medført en betydelig økonomisk vinding for de involverede, eller hvor sagen har kreds- eller landegrænse-overskridende aktiviteter, skriver Sydøstjyllands Politi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som eksempler på sager kan nævnes:

- Sager om ulovlig opdræt og handel med hunde

- Sager om import eller eksport af dyr

- Sager om handel med levende truede dyrearter

- Fokus på sager, der er udtryk for nye tendenser på dyreværnsområdet, som dyreværnsenhederne i politikredsene endnu ikke har erfaring med

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Præventiv indsats med henblik på at forebygge eller opfange vanrøgtsager i opløbet.