Abonnementsartikel

Det er ikke kun den danske skattekommission, der går ind for en metan-afgift på køer i kampen for at nedsætte udslippet af drivhusgasser.

Også i Irland overvejer man kraftigt, om det kunne være en måde at hjælpe landet frem mod de skrappe klimamål, som EU har sat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge et internt notat fra det irske miljøministerium er en beskatning af primært køer den eneste måde, man kan undgå at skulle skære ned på antallet af husdyr i landet, skriver Irish Times.

Det irske landbrug står for 26 procent af de samlede udslip, og en eventuel skat skulle ligge på omkring 100 kroner pr. malkeko, mens for eksempel får ville slippe for omkring 7,50 kroner

Unionens skrappeste miljøkrav

Ligesom Danmark skal Irland have skåret 20 procent af sit drivhusgasudslip inden 2020 og står dermed med unionens skrappeste miljøkrav på det felt.

Også i USA har der de sidste par måneder været en heftig debat om afgifter på køernes bøvser og prutter, efter et forslag fra det amerikanske Environmental Protection Agency, der svarer til Miljøstyrelsen herhjemme.

Men de amerikanske farmere har været alt andet end positive over for ideen. Og sidste uge foreslog en senator ligefrem et forbud mod at skabe en sådan afgift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det store landbrugsland Australien har man ikke til sinds at indføre afgifter. Til gengæld forskes der på højtryk i, hvordan man kan reducere produktionen af metan gennem specielt foder, genmanipulation og ændring af bakteriefloraen i dyrenes maver.

Ifølge FN’s fødevareorganisation FAO står landbruget for 18 procent af det globale drivhusgasudslip.