Abonnementsartikel

Agri Nord opfordrer alle himmerlændinge med kvæg til at levere deres dybstrøelse til det planlagte biogasanlæg ved Hobro Nord

Dybstrøelse i Himmerland-området skal puttes i det biogasanlæg, Agri Nord arbejder på at etablere ved Hobro Nord.

Så klar er meldingen fra AN Biogas Hobro Nord A/S'direktør Thomas Vang Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi mangler cirka 120.000 ton dybstrøelse, og for kvægbrugerne er det langt det bedste at levere det til os, siger Thomas Vang Jørgensen.

Udover dybstrøelse er der stadig plads til kvæg- og svinegylle i anlægget, men der er lukket for sogylle.

Klimamæssigt set er den største gevinst, at landmændene bidrager til den grønne omstilling, når de leverer til biogasanlægget.

Biogas er grøn og vedvarende energi, som er med til at mindske både landbrugets og samfun-dets klimaaftryk.

Thomas Vang Jørgensen vurderer, at biogassen i fremtiden får en afgørende rolle, når vind- og solenergien skal suppleres på vindstille og overskyede dage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Slip for markstakken

Men det er ikke alene en grøn profil, der er en fordel for kvæglandmanden. Ved at levere dybstrøelsen til biogasanlægget slipper han for besværet med at lave en markstak.

- På den måde sparer man tid og penge, fordi man undgår transport af dybstrøelsen ud i mar-ken, hvor man skal bøvle med at lave en stak og ikke mindst dække den korrekt af, siger Thomas Vang Jørgensen.

An Biogas Hobro Nord A/S har besluttet, at kommer der ikke dybstrøelse nok, bliver der ind-købt halm i den mængde, der mangler.

Det er dog en situation, selskabet helst vil undgå, da halmpriserne i området vil stige, hvis biogasanlægget øger efterspørgslen.

- Vi vil allerhelst at halmen først bruges til dybstrøelse og så leveres til biogasanlægget, siger Thomas Vang Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den grønne bølge

Thomas Vang Jørgensen opfordrer desuden kvægbrugerne til at overveje, om det ikke er nu, hvor en ny rød regering har sat fokus på miljø og klima, at de skal springe på den grønne bøl-ge.

- Regeringsskiftet kommer helt sikkert til at betyde nye muligheder i grøn energi, og vi arbej-der hårdt på at være klar med det bedste projekt, når rammevilkårene er optimale, siger han.

Interesserede leverandører kan kontakte Thomas Vang Jørgensen på telefon 9635 1170 eller mail tvj@agrinord.dk.

- Der kommer løbende tilmeldinger, og jeg kan klart mærke, at interessen breder sig. Det er dejligt, at der er så positiv stemning omkring vores projekt, siger han.