Geografiske forskelle betyder meget for behovet for markvanding rundt om i landet. Og selvom der ikke er behov for vanding lige nu, så skal man vente med at køre vandingsmaskinerne helt væk.

Tidligere i juni kørte vandingsmaskinerne flere steder, men lige nu ser vi, at de står stille, siger Lars Henning Gammelvind, planteavlskonsulent hos LMO.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er dog vigtigt at understrege, at maskinerne er sat på standby, men bestemt ikke kørt i maskinhuset. Landmændene skal være opmærksomme, for vejret kan skifte hurtigt. Og hvis man tror, at man kan læne sig tilbage, fordi vi har fået lidt vand, så kan man godt tro om igen. Hvis vi kommer en uge frem uden vand med temperaturer på over 20 grader og en del blæst, så skal maskinerne i gang igen, siger han og tilføjer.

- Vi nærmer os så småt modning og høst for vinterbyg, og derfor kan den nedprioriteres nu. Derimod skal der stadig være fuld fokus på de resterende afgrøder som eksempelvis kartofler, hestebønner, ærter og vårsæd, ligesom slæt afgræsningsgræs altid skal vandes op. Inden længe bliver der også et vandforbrug i majsen, og så skal denne afgrøde også prioriteres, siger Lars Henning Gammelvind.

For Nordjylland er billedet, at især midten af juni har været våd, og derfor er der bestemt ikke vandingsbehov nu, lyder det fra LandbrugNord.

- Med det vand vi har fået i Nordjylland, så har vi ikke behov for mere i øjeblikket. Nu trænger vi til varme og solskinstimer. Derfor vil jeg opfordre de nordjyske landmænd til at benytte lejligheden til at få lave de nødvendige reparationer og vedligeholdelse på vandingsudstyret, så det er fuldt funktionsdygtigt, hvis behovet skulle opstå senere, siger chefkonsulent i LandboNords PlanteRådgivning, Søren Greve Olesen.

For landbrugsområderne omkring Lammefjorden fortæller planteavlskonsulent hos VKST, Anders D. Jørgensen, at det kun er særlige afgrøder, som må vandes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er kun højværdiafgrøder, som der er vandingstilladelse til blandt andet kartofler, kål, rodfrugter, gulerødder, løg, spinat med mere. Da der er tale om vanding med overfladevand fra diverse kanaler og grøfter, så udtages der prøver af vandet, som sikrer, at vandkvaliteten er i orden. Bedrifter med grøntsagsdyrkning er global G.A.P-certificeret, og derfor kræves der dokumentation for alt, som foretages. Det er med til at sikre kvalitet og fødevaresikkerhed. Aktuelt er der ikke vandingsbehov. Men kommer der ikke vand fra oven, så er vurderingen ,at kartoflerne skal vandes om cirka 10 -14 dage, siger han.