Abonnementsartikel

Ifølge Jyske Markets var der pæne stigninger i starten af i går, men høstvejret tog pusten af markedet.

I dagens afgrødekommentar kigger Jyske Markets på gårsdagens hvedemarked. I kommentaren skriver analyseafdelingen.

-Hvedemarkedet startede i går ud med pæne stigninger, og det førte til at hveden i Chicago ramte det højeste niveau i 7 måneder. Stigningerne indtraf på udsigten til at aftens kvartalsrapport fra USDA vil afsløre lavere totale hvedearealer end hidtil antaget, hvor ugunstigt vejr blandt andet har gjort det svært for de amerikanske landmænd at så vårafgrøder. De lavere arealerkombineret med at den sene tilsåning kan få konsekvenser for udbytterne, risikerer at tage toppen af produktionen og dermed slutlagrene for kommende sæson. Samtidig var stigningerne understøttet af lavere canadiske vårhvedearealer, som omtalt i gårdagens kommentar. På samme tid er store dele af det centrale- og sydlige Europa ramt af hedebølge, der også skaber lidt bekymringer og risikerer at tage toppen af udbytterne, selvom det kommer for sent til for alvor reducere forventningerne til en solid produktion. På forbrugssiden tegner udsigterne også mere positive. Hveden er blevet merekonkurrencedygtig kontra majs til foderbrug i den animalske produktion, hvilket skaber den modsatte situation i forhold til sidste år. Stigningerne holdte dog ikke helt dagen ud. Udsigten til at den amerikanske hvedehøst tager til fra næste uge på udsigten til godt høstvejr, bør alt andet lige føre til øget salg fra landmændene, der forventes at udnytte prisstigningerne, som primært er en afledt faktor af udfordringerne i majsen. Skæver vi til terminskurven i hvede på børsen i Chicago er den relativ flad, hvilket ikke bør øge incitamentet hos de amerikanske landmænd til at putte hveden på lager. Vi forventer afdæmpet handel forud for rapporten der offentliggøres i aften kl. 18.00 dansk tid. Vi vender tilbage med en kort kommentar umiddelbart efter offentliggørelsen, skriver Jyske Markets.