Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk er uændret fra 1. juli 2019.

Arlas acontopris for konventionel mælk er uændret fra 1. juli 2019. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 249,3 DK øre/kg.

Arlas acontopris for økologisk mælk er ligeledes uændret fra 1. juli 2019. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården mælk, være 324,9 DK øre/kg.

Valutakursen for kvartalet påvirker acontoprisen negativt med en justering på -0,5 DK øre/kg.

Det skriver Arla i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Markedsoversigt

Den europæiske mælkeproduktion lå i april 1,3 % højere end i april 2018, hvilket svarer til en lille år til dato-vækst sammenlignet med samme periode sidste år. Vi ser dog fortsat en stor spredning mellem landene over hele kontinentet.

Globalt set forbliver mælkeproduktionen lav med en lille vækst i USA i indeværende år og nedgang i NZ (-1,3 %), Australien (-12,1 %) og Argentina (-7,5 %).

Smørpriserne falder fortsat i Europa med priser, der nu ligger under EUR 4.000/t for første gang siden sensommeren 2016. Efterspørgslen er stadig lav og handelen træg. De globale priser er også begyndt at falde, selvom de stadig er højere end i Europa med prisfald på de tre sidste GDT-auktioner. På trods af den forholdsmæssige prisfordel for europæiske produkter er der kun begrænset efterspørgsel uden for Europa, og EU's smøreksport er faldet med 4,8 % i året første fire måneder.

SMP-priserne udviser stadig en positiv tendens, men stigningstakten er faldet i den senere tid, da de aktuelle sæsonmæssige stigninger i udbuddet i EU og USA for produkterne falder sammen med en lavere interesse fra Kina. Markedsudsigten forbliver stabil for resten af året, da ost og WMP med det fortsatte prisfald på smør giver bedre afkast og lægger pres på udbuddet senere i år. Men da produktionen går fra SMP/smør til WMP, er der et vist pres på WMP-priserne, som har stabiliseret sig i Europa. Øgede mængder på Fonterras GDT, nu hvor de starter den nye sæson, indikerer, at der skal sælges overskudslagre med et deraf følgende fald i verdensprisen, skriver Arla.

Det europæiske ostemarked var i stærk fremgang lige efter påske, men der er nu faldet ro over det igen med kun ringe udsigt til efterspørgsel. Troen på, at der er disponible lagre, og at stigende mælkemængder vil sikre en tilstrækkelig produktion, betyder, at priserne vil have tendens til at falde i de næste par måneder, medmindre vi oplever en kraftig stigning i eksporten, skriver Arla.

Der er ro på det økologiske marked i øjeblikket. Kursen på USD faldt i starten af måneden, da arbejdsmarkedstallene viste, at lønstigningerne var gået i stå, og at arbejdsløsheden var på samme niveau, hvilket øgede sandsynligheden for rentefald senere på året. Der har dog været en let fremgang at spore i den seneste uge, da frygten for told på mexikanske varer falder, samtidig med at de øgede spændinger i Mellemøsten øger efterspørgslen efter USD som en sikker havn for investorerne, forklarer Arla.

EUR har været i problemer i den seneste måned, og med udsigt til fortsatte tegn på opbremsning lå forbrugerprisindekset for maj 1,2 % under målet ledsaget af endnu et fald i den tyske produktion. Enhver fremgang på det tyske marked vil sandsynligvis blive vanskeliggjort, da USA's nuværende offensive holdning til den globale handel øger risikoen for told- og handelskrig. EUR er dog stadig relativt stærk, men mere på grund af de øvrige valutaers svaghed. En relativ styrke, der volder problemer i sig selv, beretter Arla.

GBP er faldet kraftigt i den seneste måned som et resultat af dårlige økonomiske statistikker, samtidig med at både bygge- og forarbejdningssektoren har udvist faldende aktivitet i maj, idet virkningen af øgede lagre i forventning om Brexit aftager. Dette ledsages af en højere inflationsrate. I tillæg hertil kommer den politiske usikkerhed efter premierminister Mays afgang, striden om hvem der skal efterfølge hende, og efterfølgerens sandsynlige holdning til Brexit, skriver Arla.