Abonnementsartikel

Knap 70 gæster fik masser af inspiration med hjem til marken, da landmand Torben Juhl Madsen onsdag bød inden for til bedriftsbesøg med fokus på planteavl på gården ved Haderslev.

Torben Madsen og hans familie driver som sjette generation gården Gymoes ved Åstrup, Haderslev. Her opfeder han årligt 10.800 OUA-galtgrise fra otte kilo til slagtning. Samtidig driver han 575 hektar planteavl.

Torben Madsen lagde under sin præsentation af bedriften vægt på de overvejelser, han gør sig i forbindelse med sædskiftet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da vi har valgt at gå ned i antallet af producerede dyr og samtidig øge vores areal, er vores fokus i marken at være mere salgs- end foderorienteret. Og vi gør os mange tanker om, hvordan vi kan optimere vores sædskifte. Vi ser på dækningsbidrag, foderproduktion, forfrugtsværdier, græsukrudt, jordbearbejdningsstrategi, efterafgrødekrav og spredning af arbejdsbelastningen i marken, fortalte Torben Madsen, der er uddannet jordbrugsøkonom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 2000 og arbejdede som driftsøkonomikonsulent ved Landbogården i Brørup, inden han i 2002 blev fuldtidslandmand.

Det aktuelle sædskifte på Gymoes består af otte blokke: Vinterbyg, raps, hvede +efterafgrøde, hestebønner, hvede + efterafgrøde, havre, hvede + efterafgrøde samt vårsæd i form af spinat, majs eller maltbyg.

- Vi arbejder mod at samle blokkene geografisk, så arbejdet bliver lidt nemmere for os i høsten, tilføjede Torben Madsen.

rich-media-2
Omlkring 70 besøgte Torben Madsen og hans familie på gården Gymoes ved Åstrup, Haderslev. Pressefoto.

På vej mod pløjefri

Den lerede jord er Torben Madsen netop gået over til at behandle pløjefrit.

- Vi har som udgangspunkt kørt med plov og rotorharve, men efter mange overvejelser og tilpasning af vores sædskifte er vi lige gået over til et harvesystem. Vi befinder os måske i en overgangsfase på vej mod mindre jordbearbejdning. Måske bliver Round-Up forbudt, og så går vi tilbage til ploven, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Besøget bød på status af afgrøderne i marken samt en tur i hvedemarken, hvor planteavlsrådgiver Jens-Richardt Thyssen fra LandboSyd gik i dybden med græsbekæmpelse, hvornår det er bedst at sprøjte med hvilke midler, og hvornår det i virkeligheden ikke kan betale sig ? samt hvordan overlevelsen af græsfrø reduceres ved pløjefri dyrkning.

Aftenen bød også på indlæg fraplanteavlsrådgiver Andreas Carstensen, der fortalte om et nyt instrument til måling af fosfor og manganmangel i planter samt fra råvareanalytiker Anders Mortensen fra Agrocura, der gav input om råvare risikostyring.

Afslutningsvis opfordrede planteavlsrådgiverne deltagerne til at tage et ?før høst møde? med deres rådgivere, så man allerede her kan samle op på indeværende vækstsæson og bruge erfaringerne til at planlægge den kommende.

Ud over Torben Madsen er der ansat en fuldtidsmedarbejder, en medarbejder der er fuldtids otte-ni måneder om året samt deltids chauffør og deltids montør/mekaniker.