Abonnementsartikel

Et flot resultat på Karup Kartofffelmelfabrik I Karup betyder 171 millioner kroner i tilbagebetaling til avlerne. Men der henlægges 15 millioner kroner til konsolidering.

Ved generalforsamlingen den 19. juni 2019, hos Sagro, Herning kunne fabrikkens formand Anders Dyrberg byde 145 fremmødte avlere og gæster velkommen til Karup Kartoffelmelfabriks generalforsamling.

Sommeren 2018 blev historisk varmt og tørt, med temperaturer i flere dage op til 350C og med nedbør som fra starten af februar og hele foråret og hen til midten af august var langt under normalen. Det ekstreme vejr havde negativ indflydelse på såvel udbytter som stivelsesindhold kartoflerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kampagnen 2018/19 afsluttedes den 27. januar efter 145 kampagnedøgn i mod 160 dage året før. Der blev behandlet 454.000 tons kartofler med et gennemsnitligt stivelsesindhold på 17,93 procent. Fabrikken kørte 3.130 tons igennem pr døgn imod sidste år på 3.010 tons. Der blev produceret 100.000 tons kartoffelmel, hvilket er et fald på ni procent i forhold til året før, hvor der blev produceret 110.000 tons, skriver Karup Kartoffelmelfabrik.

Årets resultat

Årets resultat blev på 186 millioner kroner, hvoraf 171 millioner kroner udbetales som efterbetaling til fabrikkens avlere. Der henlægges 15 millioner kroner til konsolidering. Til sammenligning blev der sidste år udbetalt 144,9 millioner kroner til avlerne.

Efterbetalingen på de 171 millioner kroner i år svarer til 1,90 kr. pr. kg leveret stivelse. Herudover er der udbetalt 0,07 kr. pr. kg stivelse i fragtgodtgørelse. Dette sammenholdt med en a conto afregning på 2,10 kr. pr. kg stivelse har medført, avlerne har opnået en samlet afregning på 4,07 kr. pr. kg leveret stivelse, svarende til gennemsnitlig 730 kr. pr. tons kartofler. Denne afregning har i gennemsnit givet fabrikkens avlere en indtægt på 32.200 kr. pr. hektar.

På generalforsamlingen var der genvalg til Kristian Møller Sørensen, Bording, David Straadt, Fårbæk og nyvalg til Jens Hansen, Ørum Norddjurs. Den øvrige bestyrelse består af Anders Dyrberg, Simmelkær, Ole S. Madsen, Ikast, Henrik Madsen, Ørre og Brian Hedegaard, Haunstrup Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:Formand Anders Dyrberg, næstformand Kristian M. Sørensen og sekretær David Straadt.