Dagens afgrødekommentar sætter fokus på status af tilsåning af arealer i USA og et betydningsfuldt tweet fra Trump.

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets: Donald Trump var i går ved tasterne på twitter konto, og han indikerede i den forbindelse, at han efter en snak med den kinesiske præsident Xi, er blevet enige om at mødes til en forlænget seance under det kommende G-20 topmøde. Meldingen blev taget godt imod af markederne, som kvitterede med at sende priserne op på blandt andet olien og sojabønner. Om end markedsdeltagerne ikke har de store forventninger til, at en endelig aftale falder på plads under deres møde, så er det udsigten til, at vi potentielt undgår etableringen af nye toldafgifter på kinesiske varer for $300 mio. En ny runde af toldafgifter vil være benzin på et ulmende bål, og det vil absolut ikke medvirke positivt på de globale vækstudsigter. De positive udsigter kan være med til at holde en hånd under sojakomplekset de kommende dage, men erfaringen siger os efterhånden, at vi skal have konkrete positive nyheder, førend vi føler os sikre på en løsning. Hvad angår sojaolien, så lader det til, at en genindførelse af skattefradraget til biodieselproducenter måske bliver genindført i morgen.

Med en oliepris i underkanten af de niveauer hvor OPEC+ landene lige akkurat kan holde budgetterne hjemme, så kigger mange mod det næste møde mellem medlemslandene. Mødet var oprindeligt fastsat til at skulle finde sted i slutningen af juni, men interne stridigheder omkring datoen har betydet, at datoen blev skubbet. De sidste forlydender går dog på, at man har fundet fælles fodslag om at mødes i starten af juli. På mødet vil det være en eventuel forlængelse af de nuværende produktionsnedskæringer, der vil være det store tema.

Seneste opdatering på tilsåningen af majs og sojabønner kom fra NASS i går, og status er, at 92 procent af majsarealerne er tilsået, mens vi ligger på 77 procent på sojabønnerne. For majsens vedkommende er vi lidt længere end forventet, mens sojabønnerne er lidt bagud. Vejrudsigten fortsætter til den lidt dårlige side for yderligere tilsåning af sojabønner.