Abonnementsartikel

Daka får større fleksibilitet til håndtering af mink. En ny råvarehal i Randers til opbevaring af mink skal stå klar til efteråret.

Mens højsæsonen for pelsning af mink langsomt nærmer sig, er Daka i fuld gang med at bygge en ny råvarehal på fabrikken ved Randers.

Hallen står klar midt på efteråret med 3.200 kvadratmeter til opbevaring af minkene, før de bliver forarbejdet på anlægget. Den nye hal betyder større fleksibilitet for avlere og pelserier i forhold til afhentning, skriver Daka.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi glæder os til at kunne give avlere og pelserier en bedre service fremover. Den nye hal muliggør hurtig aflæsning, og at vi kan afhente minken, når avlerne ønsker det uden lange ventetider. Det giver større fleksibilitet for alle parter, og formindsker risikoen for eventuel smittefare, der kan opstå, hvis minken kommer til at ligge hos avlerne, siger Henrik Hansen, Purchasing Manager hos Daka SecAnim.

Den nye hal har en størrelse, så lastbilerne kan køre helt ind i hallen og læsse af. I den cirka 15 meter høje hal er der plads til at opbevare store mængder af råmateriale, før det i lukkede containere transporteres ind på forarbejdningsanlægget. Logistikken omkring råvarehallen er optimeret i forhold til eventuelle lugtgener, og hallen er indpasset i landskabet med naturlig beplantning omkring.

Mindsker smitte

Efter forarbejdning på Daka-anlægget indgår restproduktet i det grønne kredsløb som anden generationsbiodiesel og gødningsprodukter blandt andet til økologi. Jo friskere råvaren er, når den bliver forarbejdet, jo højere kvalitet får restprodukterne. Den nye hal er derfor en fordel både for minkbranchen og Daka.

- For avlere og pelserier betyder den nye hal afhentning til tiden. For Daka og vores færdigvarekunder sikrer den nye hal produkter af højere kvalitet. Det er en win-win for alle parter, siger Henrik Hansen.

Daka har desuden gennem de seneste år udskiftet alt materiel for at sikre en bedre håndtering ude ved avlere og pelserier. Derudover vaskes og desinficeres alle containere efter hvert læs, så spredning af smitte fra en besætning til en anden undgås.