sonsoreret-indhold

Svækket hud i klovområdet er afgørende for udvikling af digital dermatitis (DD).

Digital dermatitis (DD) er en smertefuld klovsygdom, som kan forårsage halthed og nedsat ydelse. Én af de primære bakterier bag infektionen er Treponema. Intakt hud er stærk nok til at holde bakterien ude og undgå udviklingen af DD. Niveauet af ammoniak i klovmiljøet er dog ofte så højt, at huden svækkes tilstrækkeligt, til at Treponema alligevel kan trænge igennem og udvikle DD. Ammoniaks evne til at ætse og nedbryde huden skyldes dets høje pH-værdi på 13.

Forebyggelse hos både kvier, køer og goldkøer

Optimal forebyggelse af DD kræver opmærksomhed og behandling lige fra kvie til malkeko og goldko. Undersøgelser viser, at unge dyr og goldkøer har flere problemer med DD end først antaget, og at det i nogen tilfælde er her, kimen bliver lagt fremtidige gentagne tilfælde af DD. Hvis f.eks. en kvie inficeres med bakterien, vil denne kunne gemme sig dybt i huden omkring klovene og blive til en kronisk DD, som følger kvien resten af livet som voksen ko. Den kroniske form giver ofte ikke halthed, men koen vil typisk opleve flere spontane udbrud af akut DD, som er meget smertefuld og giver halthed og nedsat produktivitet.

Mange mælkeproducenter behandler deres køer, men forsømmer kvierne og goldkøerne. På trods af et velfungerende program for klovbad og klovbeskæring i malkestalden, kan et for højt niveau af DD derfor også stamme fra nykælvere og goldkøer med DD, som kommer ind i kostalden. Derfor er det afgørende, at der sættes ind på alle niveauer, hvis man skal begrænse spredning i kostalden.

Klovbehandling i fangegitter

Flere mælkeproducenter er begyndt at klovbehandle deres kvier og goldkøer med god effekt, mens dyrene er i fangegitter. Her anvendes der typisk en rygsprøjte med en lang lanse for at undgå spark. Metoden er ikke tidskrævende og kan udføres på tidspunkter, hvor der ikke er travlt.

Metoden virker også effektivt på malkekøer med klassiske DD-sår over kloven bag på bagbenene. Her opnås en række fordele, som ikke ses ved behandling i forbindelse med malkning. Først og fremmest forstyrrer det ikke malkningen, og det øger fokus på selve klovbehandlingen. En anden fordel er, at kvæget nemt kan fikseres i 10-15 min, hvilket giver klovmidlet lov til at virke i ro og fred.

Det er fundamentalt set helt forkert at anvende Hydratkalk til hudinfektioner

Nogle erfaringer taler positivt om behandling af DD med Hydratkalk, typisk 25 kg til 150-200 liter vand. Her opnås en stærk alkalisk opslæmning med en pH-værdi på næsten 13. Hydratkalk er utroligt effektivt til at slå Treponema ihjel og til at udtørre og affedte DD-området. Desuden kan produktet nedbryde det ødelagte væv, som Treponema lever og formerer sig i.

Men problemet er måden, hvorpå Hydratkalk giver disse effekter, nemlig via sin kraftigt ætsende virkning, som ikke kun nøjes med at opløse bakterier og ødelagt væv, men også nedbryder sundt og intakt væv. Hudens pH-værdi ligger på ca. 5,5 pga. sit naturlige indhold af organiske syrer og fedtstoffer. Disse komponenter er helt afgørende i forhold til at opretholde en smidig intakt hud og modstå bakterieangreb. Hydratkalk nedbryder disse komponenter og huden på samme måde, som ammoniak gør det. Herved efterlades huden uden et forsvar, og det medfører en helt igennem ustabil situation, hvor nye tilfælde af DD vil opstå.

Desinfektion virker kun kortvarigt

At desinficere et DD-sår for at slå de bakterier ihjel, som er årsag til infektionen, giver kun mening, hvis kvæget levede i en stald med meget velsanerede forhold. Med andre ord, hvis en ko med DD går igennem et klovbad med en desinficerende væske, så vil en del af bakterierne i DD-såret dø, men så snart koen er tilbage i stalden med masser af gødning og bakterier på gulvet, vil DD-såret blive inficeret igen. Det giver ikke mening af prøve at holde et DD-sår rent og sterilt i et miljø med overflod af bakterier og organisk materiale.

Produktnyt - Stalosan Hoof bliver til HooFoss

Stalosan Hoof har eksisteret i et par år på det danske og internationale marked med rigtigt gode tilbagemeldinger. Navnet er netop blevet ændret til ?HooFoss?, men sammensætningen er den samme.

HooFoss udmærker sig ved hverken at have en høj pH-værdi eller være et desinfektionsmiddel, som det ellers ses ved traditionelle midler. I stedet er virkningsmekanismen bygget op omkring sænkning af pH-værdien og beskyttelse af huden i klovområdet. Studier for HooFoss viser, at når den hudnedbrydende effekt af ammoniak og andre skadelige stoffer fra klovmiljøet fjernes, kan kvæget selv bekæmpe Treponema uden de store problemer. HooFoss lukker altså koens hud i klovområdet af fra det skadelige klovmiljø, som findes i en løsdrift. Produktet binder samtidigt hårdt til huden og forlænger beskyttelsen til at vare i flere dage, uanset om der er gødning og andet organisk materiale til stede.