Abonnementsartikel

Under Grovfoderekskursion 2019 var der opfølgning på de forsøj, som der var foretaget med gylleplacering til majs. Den foreløbelig konklussion er, at det ikke er for alle og enhver.

Tilbage i slutningen af april blev der nedfældet gylle til majs hos Jacob Petersen. Men en del af arealet blev udlagt som forsøj, hvor gyllen blev placeret til majsen med forskellige nedfældere.

Maskinbladet besøgte også Jacob Petersen i slutningen af april, og ved at KLIKKE HER, kan du komme med tilbage til den dag, hvor gyllen blev nedfældet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Beregninger viser, at det afhængig af bearbejdningsdybden koster fra 250 til 400 kroner ekstra pr hektar at placere gyllen frem for en traditionel nedfældning.

.- Henning Sjørslev, Agrokonsulent DM&E

Til Grovfoderekskursion 2019 kunne de forskellige parceller nærstuderes. Selvom majsen ikke er på højde med normalen for denne årstid, så kunne der alligevel konkluderes en smule ud fra de første observationer.

- Det er jo et område, som har en ganske stor interesse, fortalte Henning Sjørslev, Agrokonsulent hos Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) under Grovfoderekskursionen. Han fortæller, at han har haft flere medlemmer, som har ringet for råd og vejledning om netop investering i gyllenedfældere til placering af gylle i majsen.

- Jeg har fortalte dem alle, at vi forhåbentligt efter 2019 her nye Landsforsøg til at underbygge de positive forsøg og erfaringer der foreligger fra Tyskland og Holland. Jeg hører fra nogle grovfoderkonsulenter at de efterspørger forsøg, eksempelvis på kolde lokaliteter i Nordjylland, før de tager endelig stilling til hvad de vil rådgive deres landmænd til. På den baggrund har jeg forståelse for de maskinstationer der lige afventer 2019 sæsonen. Men vores egne forsøj her hos Jacob Pedersen ser faktisk overraskende positive ud.

rich-media-2
Henning Sjørslev fra Danske Maskinstationer & Entreprenører mener de danske maskinstationer skal væbne sig med tålmodighed inden der investeres i gyllenedfældere til placering inden majssåning - landsforsøgene skulle gerne være klar føst i 2020.

Lille forskel

Henning Sjørslev fra DM&E samt Martin Mikkelsen fra Seges gennemgik samtlige seks gyllenedfældere, som blev brugt, og overordnet set kunne der konkluderes en lille mer-højde på de majs, som har fået gyllen placeret under majsfrøet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi så en højde på en til tre centimeter mere på de planter, som har fået placeret gyllen fremfor de majs som har fået gyllen nedfældet på normalvis, fortæller Henning Sjørslev.

rich-media-4
Varde Maskinstation har selv konstrueret nedfælderen forrest i billedet, og den er 10 år gammel. Gads Maskinsation har også placeret gylle til majs i 10 år.

- Vi kan dog også konkludere, at den korrekte placeringsdybde af gyllen og den korrekte sådybde af majsfrøet har en meget stor betydning, og derfor vil det være forkert at konkludere endeligt ud fra det vi ser her i dag, fortæller Henning Sjørslev, som ser meget frem til Landsforsøgene.

Hvad skal det koste?

Når gyllen skal placeres til majsen, så gav nogle nedfældere mulighed for at lave en dybdeløsning af jorden samtidigt med nedfældning.

- Beregninger viser, at det afhængig af bearbejdningsdybden koster fra 250 til 400 kroner ekstra pr hektar at placere gyllen frem for en traditionel nedfældning. På en studietur til Tyskland og Holland blev vi præsenteret for forskellige løsninger, og specielt ved placering af gylle med samtidig grubning er det tyskernes erfaring, at det kræver enorm trækkraft. Deres erfaring var, at der med en seks meter bred nedfælder skal 75-100 hestekræfter til pr. meter for at trække vogn og nedfælder. For at overføre den store effekt til jorden, anvendte de selvkørende gyllemaskiner med dog-walk. Mange maskinstationer ønsker at komme op på ni meters arbejdsbredde, da det ofte passer sammen med såmaskinen. Mange efterspørger mekanisk bekæmpelse af ukrudt i majsen, og skal vi kunne foretage en rationel radrensning af majsen, betinger det ofte også, at vi kommer ud på minimum 12 rækker, foralte Henning Sjørslev tilbage i april.

- Og efter nærmere beregninger er vi kommet frem til, at landmanden skal forvente en merpris på fem kroner pr. kubikmeter for en 'normal' nedfældning uden dybdeløsning, og otte kroner pr. kubikmeter for en nedfældning med dybdeløsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-6
Der var stor interesse for at høre, om denne metode kan erstatte startgødningen på majssåmaskinen.

Ikke for alle

Mens Martin Mikkelsen fra Seges mener, at smertegrænsen går ved de fem kroner pr kubikmeter, så mener han at de danske landmænd ikke skal se helt igennem finger med den placeret gylle:

- Vi skal have det her slået igang. Men det er ikke for alle og enhver. Det vil give mening på egne med flade marker og lettere jordtyper. Gyllen skal placeres fem centimeter under majsfrøet og dermed i 10 centimeters dybde. Det er meget vigtigt at majsen såes direkte uden på gyllen for at det skal lykkes. Tyske forsøg viser, at det kan erstatte startgødningen til majs, og i Holland bliver det faktisk et lovkrav om gylleplacering i 2021.

Styr på præcision

Mens maskinstationer som Varde Maskinstation og Gads Maskinstation har praktiseret placering af gylle til majs i 10 år efterhånden og har stor efterspørgsel på det, så er andre maskinstationer først ved at skal igang med det.

- Vi har købt en GePo Inject 12.16 nedfælder, som er 12 meter bred, svarende til 16 rækker majs, fortæller Torben Rosenkilde fra Midtjydsk Maskinstation, som også netop kørte og demonsteret sin nedfælder i parcellerne hos Jacob Pedersen.

- Vi kører efterfølgende med to otte rækket majssåmaskiner, og vi har oplevet en god efterspørgsel på systemet i år, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-8
Torben Rosenkilde fra Midtjydsk Maskinstation har til sæson 2019 investeret i en 16 rækket nedfældet på 12 meter, som skal placerer gylle til majsen.

Han bemærker dog også, at det ikke bare lige er plug-n-play.

- Det kræver meget stor omhyggelighed i præcisionen. Der skal være totalt styr på linjer og især deling af linjer mellem gyllevogn og majssåmaskine, og jeg tror at vi ender med en løsning, hvor gyllevognen får aktiv redskabsstyring, for ellers kan vi ikke styre det optimalt, fortæller den midtjyske maskinstationsejer.