Abonnementsartikel

I eftermiddagens debat var temaet naturen og landbruget og sammenspillet mellem det.

Bornholms Landbrug & Fødevarer var torsdag eftermiddag vært ved en debat omkring natur og landbrug, og hvordan de to ting spiller sammen.Her deltog Jakob Tilma, Kommunikationschef, Dansk Planteværn, Sebastian Jonshøj, Vicepræsident, Danmarks Naturfredningsforening, Anne Thomas, Viceborgmester på Bornholm og formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Alternativet og Martin Merrild, Fmd. for Landbrug og Fødevarer, Landbrug og Fødevarer.

Sebastian Jonshøj indledte med at kalde landbruget for den største arealforvalter, men han gjorde også en dyd ud af at rose landbruget for at gå sammen med DN om foreslaget om at tage produktionsjord ud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal fremme biodiversiteten, og vi så gerne, at landbruget blev omlagt til økologi, ligesom vi gerne ser, at flere arealer bliver til natur, sagde han.

Martin Merrild supplerede.

- Vi skal finde løsninger. Det skal lykkes at tage jord ud, men vi skal have penge til at hjælpe det igang. Men en total omlægning til økologi vil betyde udbyttenedgang.

Anne Thomas var meget enig med DN, og så også gerne en omlægning til økologi, og hun fortalte om strategi, der er lavet for Bornholm, hvor man vil have 20 procent af landbrugsjorden økologisk.

- Naturen har en vigtig funktion i at beskytte mangfoldigheden, og vi skal gøre det bæredygtigt, sagde hun blandt andet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jakob Tilma fra Dansk Planteværn understregede, at udbyttetabet ville være massivt ved en udelukkende økologisk dyrkning, men han uddybede flere gange, at organsationen og kemi-virksomhederne gerne vil bidrage og komme med løsninger.

- Vi vil hjælpe med at passe på afgrøderne og naturen. Og så håber vi på flere initiativer til mere viden om natur, så vi kan bruge midlerne rigtigt, sagde han blandt andet.