Klima er topprioritet hos de unge 15-17-årige, viser ny undersøgelse blandt efterskoleelever. Arla og Efterskoleforeningen har spurgt de unge om deres politiske prioriteter.

84 procent af de spurgte 898 efterskoleelever i alderen 15-17-årige giver klar besked til de nyvalgte politikere: Klimaet skal være jeres topprioritet. Det viser en helt ny undersøgelse blandt 898 efterskoleelever, udført af Arla, der også punkterer billedet af en "generationskrig". For de unge har generelt tillid til forældrenes gode klimaintentioner. Det er første gang, at der sættes tal på, hvad unge under valgretsalderen rent faktisk tænker om klima. Efterskoleforeningen og Arla står bag undersøgelsen.

Fremtidens vælgere, der får stemmeret inden for de næste ét til tre år, er stærkt optagede af klimaforandringer. Og undersøgelsen sender et meget klart og entydigt budskab til Folketinget og politikerne, der lige nu forhandler om et nyt regeringsgrundlag: Klimaet er for 84 procent af de unge det ubetinget vigtigste politiske spørgsmål, skriver Arla.

- Vi har nok haft en fornemmelse fra vores samvær med eleverne på efterskolerne, men jeg er alligevel overrasket over, hvor højt dette tal er. De unge, vi møder, er meget optagede af, hvordan vi løser klimaudfordringerne og er handlekraftige og engagerede. Det er meget inspirerende at opleve, og netop derfor fokuserer vi på at oplyse eleverne om klima og bæredygtighed igennem vores undervisning, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.

Et fælles ansvar

De danske unge påtager sig et medansvar for en bæredygtig fremtid. 81 pct. går nemlig op i at leve bæredygtigt, og knap en tredjedel af de unge går i høj eller meget høj grad op i det. På spørgsmålet om hvem der har det største ansvar for at løse klimaudfordringerne, peger 36 procent på politikerne, mens 35 procent nævner borgerne. Virksomhederne følger efter med 17 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med andre ord er klimaet ifølge de unge et fælles ansvar, og synspunktet indkapsles af flere af de unges egne svar i undersøgelsen, hvor de skriver: - Nu skal vi fucking tage os sammen.

Jakob B. Knudsen, landedirektør i Arla Danmark, synes, at de unge er en inspiration:

- Vi står ved en historisk skillelinje. Klimaet kører af sporet, hvis vi ikke handler. I den forbindelse er det meget inspirerende, at de unge i så et stort antal engagerer sig i klimaspørgsmålet og tror på løsninger, der involverer alle. For det er netop i fællesskab i alle dele af samfundet, at vi skal finde de grønne svar og føre dem ud i live, siger Jakob B. Knudsen.

Der er ingen generationskrig Ifølge undersøgelsen betragter de fleste unge deres forældre som med- og ikke modspillere. Hele 79 procent af de unge anerkender nemlig deres forældre for at gå op i klimaet. Og halvdelen er overbeviste om, at deres forældre mener dét, når de siger, at de arbejder hårdt på at blive klimavenlige.

- Det er en positiv overraskelse, at der tilsyneladende ikke er en generationskonflikt. Jeg tror at det skyldes, at de unge til dagligt oplever, at deres forældre også forholder til klimaudfordringerne, og det skaber en tro på, at vi kan løse klimaudfordringerne i fællesskab, siger Torben Vind Rasmussen.

Klimaløfter

Til gengæld tror kun henholdsvis 15 og 20 procent af de unge på, at virksomheder og politikere rent faktisk mener deres klimaløfter. Den melding tager Jakob B. Knudsen fra Arla til sig:

- Arla og masser af andre virksomheder er meget klimaambitiøse. Og vi arbejder hårdt på at gøre vores produkter og virksomheder klimavenlige. Men meldingen fra de unge er klar:

- Vi skal blive meget bedre til at fortælle om, hvad vi gør, og i handling hele tiden gøre os fortjent til deres klimatillid. Det er vi opsatte på at lykkes med hos Arla, siger han.