Abonnementsartikel

Et skrabegulv med spalteåbninger i præfabrikeret beton vil ifølge producenten kunne holdes mere rent end et pladsstøbt betongulv

Perstrup Beton Industri A/S har udviklet et skrabegulv, som lægges af præfabrikerede betonelementer udført med spalteåbninger.

Spalteåbningen er udført konisk med 100 mm i bunden og 35 mm i toppen og har en længde på 350 mm for hver 550 mm. Spalteåbningerne er placeret i alle de drænede riller på langs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Elementet har en plan underside og et fald på en procent mod midten på oversiden.

Perstrup fremhæver, at da elementerne er præfabrikerede, er støbningen af elementerne er ens hver gang. De er derfor ifølge Perstrup mere nøjagtige end pladsstøbt beton, hvor der kan være ujævnheder, hvor gødning og ajle kan samles og bidrage til klovsygdomme.

Perstrup gør også opmærksom på, at elementet udfylder hele bredden fra et eventuelt foderbord til sengelejet. Det betyder, at der ikke er skarpe kanter, som kan give klovskader.

Åbninger i alle riller

Ifølge Perstrup er det specielle i elementet, at der er udført spalteåbninger i alle langsgående riller og ikke kun i midten, hvor der ellers kan være stor risiko for tilstopning af savsmuld eller lignende. Skraberen til gulvet er udført med en slags fingre, som rengør rillerne samtidig med at overfladen på elementet rengøres.

Skrabegulvet med spalteåbninger vil derfor kunne holdes mere rent, siger Perstrup, som mener, at det vil forbedre forholdene omkring klovlidelser væsentligt. Samtidig vil den lave ammoniakfordampning fra skrabegulvet kunne bibeholdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Perstrup henviser til, at beregninger har dokumenteret, at ammoniakfordampningen reduceres væsentligt med et fast drænende gulvsystem, og derfor får mange nybyggerier ikke en byggetilladelse, såfremt der søges om et gulv udelukkende med spalter.

Passer til traditionelt skrabegulv

Gulvet er ifølge Perstrup let at montere, da det passer i forlængelse af det traditionelle Perstrup skrabegulv. Tidligere skulle der ligge spalter på tværkanalerne, men det er ikke længere nødvendigt.

Den del af skrabegulvet, som skal være uden spalteåbninger, kan stadig monteres direkte på vibreret sand.

Elementerne produceres i fire forskellige bredder og udføres med bæringer, der tåler fem ton akseltryk.