Abonnementsartikel

Sønderjyske Vandløb er med til at skabe konstruktive løsninger i samarbejde med landmænd og vandløbsmyndigheder. Sammenslutningen har netop suppleret arbejdet med nye repræsentanter.

Den fælles indsats gennem Sønderjyske Vandløb er med til at skabe konstruktive løsninger i samarbejde med landmænd og vandløbsmyndigheder. Sammenslutningen har eksisteret siden 2012 og har netop suppleret arbejdet med nye repræsentanter i styregruppe og konsulentnetværk, skriver SLF i en pressemeddelelse.

Sønderjyske Vandløb er en sammenslutning, der skal varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet bedst muligt, og sikre en god og kontinuerlig dialog med kommunerne som vandløbsmyndighed. Det kan være svært for den enkelte landmand at stå alene med en verserende sag om et vandløb på hans mark. Sønderjyske Vandløb hjælper med kontakten til myndighederne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Etablering af vandløbslaug og samarbejdet i Sønderjyske Vandløb sikrer, at landmændene står stærkere - i fællesskab og med faglige argumenter, og arbejder for at skabe en fælles løsning sammen med kommunerne.

Samarbejde med kommunerne

Konsulenterne i netværket har blandt andet fokus på vandløbsvedligeholdelsen i de enkelte kommuner, og har en løbende kontakt med kommunerne i generelle spørgsmål om vandløbsvedligeholdelse, ændringer af vedligeholdelsen med baggrund i vandplanerne og ændringer af regulativer, skriver SLF i pressemeddelelsen.

Sønderjyske Vandløb er også en mulighed for kommunerne til at være i dialog med landbruget samlet set, i spørgsmål om vandløb og vandløbsvedligeholdelse.

Sammenslutningen tilbyder også hjælp til at få opdateret og nystartet vandløbslaug omkring vandløb i Sønderjylland efter behov. Hvert vandløbslaug kan få tilknyttet en konsulent fra netværket.

Vandløbslaug omkring alle vandløb

Både konsulentnetværket og den folkevalgte styregruppe er blevet suppleret med nye ansigter og nye kræfter, og arbejdet i Sønderjyske Vandløb er i god gænge. Der er nu etableret vandløbslaug omkring stort set alle de sønderjyske vandløb, fortæller sammenslutningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ligeledes har Sønderjyske Vandløb løbende dialog med de fem sønderjyske kommuner, og der afholdes årlige møder med kommunernes vandløbs-administrationer, hvor aktuelle og generelle vandløbsproblemstillinger drøftes. Lige nu arbejder Tønder og Kolding Kommuner med en samlet revision af vandløbsregulativerne, mens Haderslev Kommune vil i gang med om-klassificering af en række rørlagte vandløb med få lodsejere. Aabenraa Kommune forbereder nyt udbud af den årlige grødeskæring til efteråret. Sønderborg Kommune har netop vedtaget nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb

Hjælp til den enkelte landmand

Hvis landmænd enkeltvis eller nogle stykker i fællesskab får behov for hjælp i konkrete tvister med myndighederne, besigtigelser af vandløbsstrækninger eller andre opgaver, der knytter sig til en bestemt vandløbsstrækning, kan landmændene eller lauget hyre en konsulent fra netværket ind til at hjælpe i den konkrete sag. Her vil det generelle kendskab til vandløbsforhold i kommunen være en fordel, oplyser SLF.