På et møde forleden blev flere syddanske partnere sammen med Cannabis Danmark enige om, at produktion af medicinsk cannabis vil være en kæmpe vækststyrke og jobskabelsesmulighed i Haderslev.

Siden medicinsk cannabis for knap et års tid siden på forsøgsbasis blev gjort lovlig i Danmark, er forbruget støt stigende. Flere og flere læger ordinerer smertelindrende medicinsk cannabis til en stadig større patientgruppe af kronikere, kræftramte og andre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cannabis Danmark driver Det Nationale Videnscenter for Medicinsk Cannabis og har blandt andet til formål at fremme danske og internationale forskningsresultater indenfor medicinsk cannabis og fremme potentialet for dansk erhvervsliv, herunder samle forskellige aktører. I Danmark er der endnu få producenter, og det nationale videnscenter arbejder ihærdigt på at finde interesserede aktører.

- Der er i øjeblikket en international opmærksomhed på Danmark. Vi er kendt som et godt, sundt og bæredygtigt landbrugsland med sikker dyrkning, sikker patientbehandling, kvalificeret viden og forskning samt gode eksportmuligheder. Så det er bare et spørgsmål om tid, før produktion af medicinsk cannabis bliver et marked i Danmark, siger Rikke Jakobsen, CEO Cannabis Danmark.

I Haderslev havde erhvervsrådet samlet en række aktører i denne uge ? og de kunne alle se muligheder indenfor dyrkning af medicinsk cannabis.

Biprodukt fra biogas kan udnyttes

Formand for Sønderjysk Biogas, Erling Christensen, var en af deltagerne. Han forudser flere synergier mellem de to industrier, cannabis- og biogas-produktion, og kan forestille sig, at man etablerer et mindre biogasanlæg i nærheden af væksthuse, som leverandør af energi og CO2:

- Jeg kan se flere gavnlige effekter ved et samarbejde. Vi har fra biogasproduktionen et biprodukt, nemlig Co2, vand og varme, som man kunne lede over i drivhusene. På den måde udnytter vi ressourcerne, både til gavn for økonomien og klimaet, siger Erling Christensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han foreslår også, at væksthusene skal kunne bruges til anden produktion såsom tomater, salat, plantefars og andet, netop for at minimere risici i tilfælde af fejlslagen produktion.

Repræsentanter fra Sønderjysk Landboforening deltog også i mødet, da de kan formidle kontakten til landmænd, der kunne være interesserede i medicinsk cannabis produktion. På mødet pointerede SLF også kontakten til landbrugets videncenter Seges:

- Flere af vores landmænd efterlyser ofte nye produkter, hvor de har mulighed for at følge hele processen, ikke kun planteproduktionen. Udover kontakten til landmændene vil vi også kunne formidle kontakt til Seges, der kan være behjælpelig med den videre forskning indenfor området, fortæller bestyrelsesmedlem i SLF, Johan Schmidt.

Rådgivningsvirksomheden ser derfor også gode vækst- og jobskabelsesmuligheder indenfor området, en udvikling der i særdeleshed vil komme landbrugserhvervet til gode.

Svært at blive godkendt

Det haster dog efterhånden for de danske producenter at komme i gang. Og som det ser ud nu, er der svære rammebetingelser for produktion af medicinsk cannabis, pga. høje standardiserings- og kvalitetskrav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at blive producent skal man først igennem et nåleøje af regler og godkendelser. Samtidig kræver det, at man har en god startkapital, inden man går i gang. Der stilles høje krav til bygninger og produktionsforhold ? få vil for eksempel kunne bruge eksisterende bygninger, drivhuse eller lader. Samtidig skal medarbejderne i produktionen have et vist uddannelsesniveau.

Projektet kan hurtigt blive en bekostelig affære for en enkelt virksomhed, og som ene landmand eller gartneri kan det være svært overhovedet at få en cannabisproduktion op at stå. Cannabis Danmark arbejder pt. for at få etableret nogle høje EU-standardiseringer på området, så alle producenter har samme vilkår for handel. I dag er der ikke ens krav på verdensplan.

Ikke desto mindre kunne partnere forleden se muligheder og vil nu gå videre med projektet. Man ser ikke kun Haderslevområdet som producent af selve planten. Man ser også potentiale i etablering af hele værdikæden. Og går man sammen i en klynge eller et fællesskab, kan kapitalen række længere.

Opfordring til landmænd

Erhvervsdirektør i Haderslev Erhvervsråd, Gert Helenius pointerer:

-Vi er i den indledende fase, og kan se mange perspektiver og muligheder i medicinsk cannabis. Og vi kan sagtens se for os, at Haderslev kunne blive et område, hvor vi har hele værdikæden med, fra planteproduktion, til rådgivning og forskning, til bearbejdning og salg og eksport. Vi er geografisk godt placeret, tæt på Tyskland og porten til Europa. Nu har vi brug for politisk vilje og opbakning samt investorer, erhvervsfolk og producenter, der kunne have lyst til at kaste sig ud i projektet, siger Gert Helenius.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Haderslev Erhvervsråd og Sønderjysk Landboforening opfordrer derfor interesserede landmænd, investorer og erhvervsfolk til at henvende sig. Så vil de to parter forsøge at samle informationer, finde politisk opbakning og gå videre med projektet.