Statens Seruminstitut har 28. maj meddelt Fødevarestyrelsen at de har påvist hønsetyfus i prøver fra en besætning med fasankyllinger ved Ringsted. Der har i besætningen været en akut høj dødelighed.

Fødevarestyrelsen opfordrer på den baggrund dyrlæger til være opmærksomme på sygdommen, og i øvrigt holde sig orienteret om anmeldelsespligten til Fødevarestyrelsen samt om, hvornår en besætning bør mistænkes for hønsetyfus, skriver Fødevarestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hønsetyfus forårsages af Salmonella biovar pullorum eller Salmonella biovar gallinarum. Hønsetyfus er en liste 1 sygdom, der er anmeldepligtig ved mistanke om sygdom.

Salmonella pullorum optræder i akut form hos helt unge kyllinger, mens Salmonella gallinarum ses i opdrætningsperioden eller hos æglæggende dyr, skriver styrelsen.

Sygdommen kan findes hos både vilde og tamme fugle af hønseslægten, og sygdommen forekommer hos hønsefugle overalt i verden, skriver Fødevarestyrelsen.

Øget dødelighed

Symptombilledet er alt fra stærkt forstyrret almenbefindende til symptomfri smittebærere. Smitte overføres til kyllinger via ægget, og giver reduceret antal kyllinger ved klækning og øget dødelighed i første levedøgn. Ved smitte mellem fjerkræ ses svage, nedstemte, utrivelige og varmesøgende kyllinger, med hvidlig misfarvet diarré og respirationssymptomer og giver øget dødelighed blandt kyllingerne fra 4.-5. levedøgn til omkring tre ugers alderen.

Hos ungdyr og æglæggere ses pludseligt øget dødelighed og dyrene har blodmangel og skrumpning af kam og hagelapper. Ved akutte udbrud kan dødeligheden udgøre fra få til over 50 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sygdommen er ikke konstateret i Danmark siden 2002.