Abonnementsartikel

Der er af hensyn til agerlandets mange vilde dyr en forbudsperiode mod slåning af braklagte arealer og bræmmer udlagt som miljøfokusområder.

Hvis du har arealer, der er anmeldt som enten brak, MFO-brak eller MFO-bræmmer, må du ikke slå dem i perioden 1. maj til og med 31. juli 2019. Det skyldes hensynet til markvildtet, fx harer og jordrugende fugle, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I særlige tilfælde må du slå delarealer

På alle brakarealer og bræmmer må du dog slå dine arealer på den del af arealet, hvor:

Artiklen fortsætter efter annoncen

1. Der er risiko for krydsbestøvning mellem dine brakmarker og nabomarker med dyrkning af markfrø af græsmarksplanter, bælgplanter og bederoer.

2. Der er behov for at bekæmpe forskellige, uønskede plantearter (flyvehavre, kæmpebjørneklo, brændenælder eller tidsler).

3. Du har anlagt vildt- og bivenlige tiltag på brakmarken, fx kortklippede vildtstriber.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at du i situation 1 og 2 ovenfor ikke efterfølgende må fjerne det afslåede plantemateriale fra marken, hvis der er tale om en brakmark.

I særlige tilfælde må du bruge plantebeskyttelsesmidler

På braklagte arealer, der ikke er anmeldt som MFO, må du hele året nedvisne delarealer, hvor der vokser kæmpebjørneklo og flyvehavre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På delarealer af MFO-bræmmer, hvor der vokser kæmpebjørneklo, må du anvende plantebeskyttelsesmidler. Husk, at du ikke må bruge plantebeskyttelsesmidler på øvrige arealer udlagt som MFO.