Århus Universitet har netop offentliggjort deres årlige beregning af næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). Den viser, at overskuddet af næringsstofferne er steget i året, der gik.

Overskuddet, der er den beregnede difference mellem landbrugets input og output, har ellers været faldende de seneste 20 år. Nu stiger det, primært som følge af vedtagelsen af Landbrugspakken, hedder det. Det understreges samtidig, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem overskud og udledning til vandmiljøet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den sammenhæng er det helt afgørende at understrege, at ekstra N er absolut nødvendig til opbygning af organisk stof (kulstof) i jorden og derfor er et øget N overskud absolut nødvendig.

Det undrer dog en praktisk landmand, at de mange tiltag, der foretages af landmændene for at reducere udledning af næringsstoffer, som f.eks. øget anvendelse af efterafgrøder og etablering af vådområder, indgår ikke i beregningen.

De tiltag blev jo netop sat i værk for at kompensere for landbrugspakkens påståede øgede næringsstoffer. Hvorfor regner man så den øgede tilførsel med men ikke de kompenserende tiltag? Man kan da ikke på den måde kun tage den ene halvdel af et regnskab med og så stadig være troværdig. På den måde stilles Landbrugspakken - tilsigtet eller ej i et dårligt lys.

Og det er farligt specielt i en valgkamp, hvor nogen vil rulle pakken tilbage. Må vi få en forklaring.